www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

 

 

Aktualności

28.07.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE 25.07.2020 r.

W dniu 25 lipca 2020 r. odbyło się walne zebranie komisaryczne ROD „Borówka” w Nekli. Zebranie zostało przeprowadzone w tej formie (zebranie komisaryczne) ze względu na stan epidemii, o czym informowaliśmy uprzednio. Zebranie otworzył prezes Zarządu witając przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Pana Haralda Matuszewskiego. Prezes wyjaśnił powody i podstawy prawne […]

28.06.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE ROD

W dniu 25 czerwca Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) podjął Uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne. W Uchwale określono warunki jakie muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem […]

05.05.2020

Wyniki badania wody

Zarząd ROD informuje, iż badanie jakości wody w sieci Ogrodu, przeprowadzone w dniach 27-28.04.2020 r. wykazało, iż woda nadaje się do spożycia. Poniżej sprawozdanie z badania: Badanie wody 27.04.2020

30.04.2020

Zmiany w funkcjonowaniu Ogrodu

Informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu: Wjazd na działkę samochodami i parkowanie.   Od 1 MAJA obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PARKOWANIA na alejkach ogrodowych. Wjazd wyłącznie na dowiezienie materiałów budowlanych i innych ciężkich lub o dużych gabarytach towarów. Wjazd na parking obok dyżurki w dzień (7:00 do 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu (breloczki uruchamiające szlaban wydaje Skarbnik […]

24.04.2020

Wjazd na parking – szlaban

Zarząd ROD informuje, iż od dnia 1 maja planuje uruchomić szlaban przy wjeździe na parking. Wjazd na parking będzie możliwy w godzinach dziennych (8:00 – 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu kartą lub programowanym breloczkiem, natomiast w godzinach nocnych (21:00 – 8:00)  po uruchomieniu szlabanu i otwarciu bramy łącznie.      W godzinach nocnych przy wjeździe […]

05.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD – KORONAWIRUS

Wobec pojawiających się, w mediach i rozmowach telefonicznych, różnych interpretacji w zakresie ograniczeń        w korzystaniu z działek, w tym również dojazdu do działek, publikujemy poniżej treść Komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w tej kwestii. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i ścisłą realizację zawartych tam zasad. Zarząd ROD Komunikat […]

05.04.2020

Informacja Komisariatu Policji w Koronowie – KORONAWIRUS

Na życzenie Komisariatu Policji w Koronowie zamieszczamy poniżej treść  Informacji do wiadomości wszystkich użytkowników działek. Informujemy, iż treść Komunikatu została wywieszona na bramach wjazdowych Ogrodu.   W trosce o wykluczenie możliwości zarażenia koronawirusem SARS CoV-19 wyłączony z użytkowania, do odwołania, jest Plac Zabaw na terenie Ogrodu. Wzywamy do ograniczenia ruchu i wszelkich  kontaktów na terenie Ogrodu. […]

01.04.2020

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek

Zarząd ROD publikuje i prosi o przestrzeganie zaleceń wyrażonych w Apelu Krajowego Zarządu PZD wyjaśniającego zasady korzystania z działek w stanie epidemii i apelującego o zachowanie ustalonych przez władze zasad. Apel KZ PZD

19.03.2020

KORONAWIRUS – DYŻURY I WJAZD NA TEREN OGRODU

Szanowni Działkowicze! W związku z sytuacją epidemiczną zawieszamy pełnienie dyżurów ochronnych od godz. 19:00 dnia 19 marca 2020 r. do odwołania. Bramy nr 2 i nr 3 można otworzyć kluczem do furtek i w razie konieczności dowiezienia materiałów można przez nie dojechać do wszystkich działek. Prosimy nie nadużywać możliwości wjazdu i zasuwać bramy przy wjeździe […]

24.02.2020

Nowy Grafik pełnienia dyżurów ochronnych od 31.12.2020 do 02.04.2022

Zarząd ROD informuje, iż opracowano Grafik dyżurów ochronnych obowiązujący od 31 grudnia 2020 r. do 2 kwietnia 2022 r. (włącznie). Poniżej Grafik Grafik dyżurów 2020-2022 — internet