www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

 

 

Aktualności

28.06.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE ROD

W dniu 25 czerwca Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) podjął Uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne. W Uchwale określono warunki jakie muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem […]

16.06.2020

Walne zebranie sprawozdawcze za 2019 r.

Z uwagi na stan epidemii walne zebranie sprawozdawcze nie mogło się odbyć w statutowym terminie tj. do 15 czerwca. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zarządu PZD termin został przedłużony do 31 lipca 2020 r.. Realizując swoje statutowe zadania Zarząd ROD planuje przeprowadzić walne zebranie sprawozdawcze w dniu 4 lipca 2020 r. Miejsce Zebrania, jak co roku, […]

30.05.2020

Opłaty ogrodowe 2020

Ze względu na niemożliwość odbycia walnego zebrania ROD Zarząd podaje wnioskowane wysokości opłat ogrodowych na 2020 r.. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości opłat działkowych i terminów ich wnoszenie ustali Walne zebranie sprawozdawcze planowane na 4 lipca 2020 r. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od […]

05.05.2020

Wyniki badania wody

Zarząd ROD informuje, iż badanie jakości wody w sieci Ogrodu, przeprowadzone w dniach 27-28.04.2020 r. wykazało, iż woda nadaje się do spożycia. Poniżej sprawozdanie z badania: Badanie wody 27.04.2020

01.05.2020

PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA DYŻURÓW

W związku z licznymi zastrzeżeniami działkowców dotyczącymi wznowienia dyżurów ochronnych Zarząd postanowił przedłużyć zawieszenie pełnienia dyżurów ochronnych do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej. Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy wyłącznie w celu dowiezienia materiałów lub osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, przy wykorzystaniu klucza do furtek Prosimy zamykać bramy na klucz po każdym wjeździe i wyjeździe […]

30.04.2020

Zmiany w funkcjonowaniu Ogrodu

Informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu: Wjazd na działkę samochodami i parkowanie.   Od 1 MAJA obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PARKOWANIA na alejkach ogrodowych. Wjazd wyłącznie na dowiezienie materiałów budowlanych i innych ciężkich lub o dużych gabarytach towarów. Wjazd na parking obok dyżurki w dzień (7:00 do 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu (breloczki uruchamiające szlaban wydaje Skarbnik […]

24.04.2020

Wjazd na parking – szlaban

Zarząd ROD informuje, iż od dnia 1 maja planuje uruchomić szlaban przy wjeździe na parking. Wjazd na parking będzie możliwy w godzinach dziennych (8:00 – 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu kartą lub programowanym breloczkiem, natomiast w godzinach nocnych (21:00 – 8:00)  po uruchomieniu szlabanu i otwarciu bramy łącznie.      W godzinach nocnych przy wjeździe […]

05.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD – KORONAWIRUS

Wobec pojawiających się, w mediach i rozmowach telefonicznych, różnych interpretacji w zakresie ograniczeń        w korzystaniu z działek, w tym również dojazdu do działek, publikujemy poniżej treść Komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w tej kwestii. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i ścisłą realizację zawartych tam zasad. Zarząd ROD Komunikat […]

05.04.2020

Informacja Komisariatu Policji w Koronowie – KORONAWIRUS

Na życzenie Komisariatu Policji w Koronowie zamieszczamy poniżej treść  Informacji do wiadomości wszystkich użytkowników działek. Informujemy, iż treść Komunikatu została wywieszona na bramach wjazdowych Ogrodu.   W trosce o wykluczenie możliwości zarażenia koronawirusem SARS CoV-19 wyłączony z użytkowania, do odwołania, jest Plac Zabaw na terenie Ogrodu. Wzywamy do ograniczenia ruchu i wszelkich  kontaktów na terenie Ogrodu. […]

01.04.2020

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek

Zarząd ROD publikuje i prosi o przestrzeganie zaleceń wyrażonych w Apelu Krajowego Zarządu PZD wyjaśniającego zasady korzystania z działek w stanie epidemii i apelującego o zachowanie ustalonych przez władze zasad. Apel KZ PZD