www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz

                         www.rod-borowka.pl   e-mail: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

 

 

Aktualności

28.06.2022

Konkurs Grantów Unii Europejskiej dla ogrodów działkowych

W mediach publicznych pojawiają się informacje o wsparciu finansowym ogrodów działkowych ze środków Unii Europejskiej. Do dyspozycji ogrodów działkowych jest 147 mln zł, które winny być wykorzystane do końca sierpnia  2023 r.. Krajowy Zarząd PZD przyjął Uchwałę nr 243/2022 z dnia 31 maja 2022 r.,  w której określił zasady uczestnictwa ROD w konkursie. ROD może […]

17.06.2022

Jakość wody w sieci Ogrodu

Z przykrością informujemy, że nadal niestety wodę należy traktować jako niezdatną do spożycia. Opóźnienie w badaniu wody wynika z awarii studni nr 2. Po wymianie pompy w studni nr 1 miało zostać przeprowadzone chlorowanie sieci i badanie stanu wody. Okazało się, że awarii uległo ujęcie wody w studni nr 2 – wyciek wody do obudowy […]

17.05.2022

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną budową monitoringu wjazdów na teren Ogrodu oraz modernizacji monitoringu parkingu prosimy firmy zajmujące się montażem systemów monitorowania o składanie ofert tego dotyczących. W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com lub telefonicznie 602 339 703 w celu przedstawienia szczegółów i zapoznania się z warunkami na miejscu. Oczekujemy […]

16.05.2022

STREFA ZAMIESZKANIA

Wobec pojawiających się wątpliwości co do celowości i sensu ustanowienia stref zamieszkania na terenie ROD wyjaśniamy: 1. Podstawą prawną ustanowienia stref zamieszkania jest ustawa Prawo o ruchu drogowym: art. 2 pkt 16): „strefa zamieszkania –  obszar obejmujący drogi publiczne i inne drogi (podkreślenie moje) na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy […]

10.05.2022

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD – 07.05.2022 r.

  Zgodnie z Planem na 2022 r. w dniu 7 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Delegatów ROD „Borówka w Nekli. W Konferencji uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r.. . Konferencję otworzył prezes Zarządu ROD kol. Józef Mól witając delegatów i Pana Haralda Matuszewskiego reprezentującego Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy. Na przewodniczącego […]

06.05.2022

JAKOŚĆ WODY W SIECI OGRODU

W związku z przypadkami zatkania przewodów sieci wodnej żabami istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody pobieranej z ujęć wody na działkach. Próbki do badania wody były pobrane na wyjściu sieci z hydroforni, po oczyszczeniu wody pobranej z ujęć wody. Badania wykazały dobrą jakość wody. Jednak zaistniałe zjawiska świadczą o możliwości zanieczyszczenia wody przez organizmy żywe, które przedostały […]

02.05.2022

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zarząd ROD informuje, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD, RTV)  od działkowców odbywać się  będzie w dniach 9 – 22 maja 2022 r.             – składowanie pod wiatą (wykluczone wcześniejsze składowanie) Nie można składować odpadów poremontowych (gruz, deski, ceramikę,  płyty meblowe) – należy je wywieść na PSZOK na własny koszt. Prosimy o nie wyrzucanie tych […]

02.05.2022

UWAGA – Wycinka drzew i krzewów

Wobec podejmowanych prób wycinki drzew i krzewów na terenie ROD w okresie lęgowym bez zezwolenia Wójta Gminy Dobrcz lub po terminie wyznaczonym decyzją Wójta uprzedzamy o odpowiedzialności za takie działania przewidziany ustawą o ochronie przyrody. Apelujemy o przestrzeganie zasad ochrony przyrody gdyż jest to nasze wspólne dobro, które winniśmy chronić dla nas i naszych dzieci. […]

25.04.2022

SKŁADOWANIE ODPADÓW 2022

W związku z przypadkami składowania odpadów niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie ROD przypominamy: Odpady komunalne można wywozić,  od 1 kwietnia, do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier po ich segregacji oraz odpady zmieszane (nie kwalifikujące się do powyższych kategorii). Szczegółowe zasady segregacji są na tablicach informacyjnych. Odpady zielone […]

18.02.2022

Zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej nowych działkowców

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Uchwałą Nr 34/VIII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki ustaliła wysokość tej opłaty na 300,00 zł. Podniesiona opłata (tzw. wpisowe dla nowych działkowców) obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.. Zatem osoby, które nabędą prawo […]