www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz

                         www.rod-borowka.pl   e-mail: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

Aktualności

10.11.2021

Funkcjonowanie Ogrodu w miesiącach zimowych

Zarząd ROD informuje, iż od 8 listopada wyłączone z użytkowania są bramy nr 1 i nr 4. Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy przez bramę nr 2 i nr 3. Parking przy dyżurce winien być zamykany na klucz przy każdym wjeździe i wyjeździe (klucz ogólny do furtek). Od 8 listopada nie funkcjonuje składowisko odpadów, w […]

18.10.2021

Wyłączenie wody w sieci Ogrodu

Zarząd ROD informuje, iż zgodnie z uchwałą konferencji Delegatów ROD wyłączenie wody w sieci Ogrodu nastąpi w dniu 30 października o godz. 12:00. Prosimy o zabezpieczenie sieci wewnętrznych działek oraz liczników na okres zimy. Uwagi kierować do Gospodarza Ogrodu Pana Bogdana Czułkowskiego. Zarząd

02.09.2021

Spis liczników prądu i wody -sierpień 2021

Zarząd ROD dokonał w sierpniu spisu stanu liczników energii elektrycznej i wody. Ze względu na brak dostępu do znacznej części liczników wody użytkownicy działek, na których nie dokonano odczytu,  są zobowiązani do podania stanu liczników wody skarbnikowi Zarządu osobiście lub poprzez pocztę – podpisane stany liczników (czytelnie) z podaniem numeru działki należy wrzucić do naszej […]

02.09.2021

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2021

W dniu 28 sierpnia 2021 r. działkowcy ROD „Borówka” w Nekli świętowali „Dzień Działkowca” . Spotkanie prowadził wiceprezes Zarządu ROD kol. Ryszard Wasiucionek , podkreślając, iż świętujemy w rocznicę 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. Po wysłuchaniu Hymnu Polskiego Związku Działkowców głos zabrał prezes kol Józef Mól. W wystąpieniu prezes wspomniał, iż dwa lata temu świętowaliśmy […]

28.07.2021

Uchwały Konferencji Delegatów 26.06.2021 r. i preliminarze na 2021 r.

Uchwały Konferencji Delegatów z dnia 26 czerwca 2021 r. : Uchwała w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD Uchwała w sprawie stref zamieszkania z wnioskiem Zarządu Uchwała w sprawie dyżurów ochronnych Preliminarze na 2021 r. Preliminarz Rach. Zysk. i Strat preliminarz funduszu rozwoju ROD Preliminarz FOśw.    

12.07.2021

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD

W dniu 26 czerwca 2021 r. przeprowadzona została Konferencja Delegatów ROD. Konferencja była poprzedzona zebraniami sektorów w celu wyboru delegatów na Konferencję. W zebraniach sektorów wybrano 61 delegatów na 74 mandaty. Nie wybrano 13 delegatów z sektora Nr 1 (działki nr 1-178). Według wyjaśnień Zarządu Krajowego aby konferencja była prawomocna w konferencji musi wziąć udział […]

28.06.2021

SKŁADKI I OPŁATY 2021 R.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja Delegatów ROD „Borówka” w Nekli w dniu 26 czerwca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r., uchwaliła plany na 2021 r.,  podjęła uchwały regulujące funkcjonowanie Ogrodu w 2021 r., w tym wysokość opłat ogrodowych i innych oraz terminy ich wnoszenia. Poniżej „Składki i opłaty 2021 r.” Zarząd […]

27.06.2021

KONKURS „PIĘKNA DZIAŁKA”

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Ogrodu organizuje konkurs pt „PIĘKNA  DZIAŁKA 2021”. Chętni do udziału w konkursie proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres rodsektor2@gmail.com lub pisemnie na kartce, którą należy wrzucić do skrzynki pocztowej przy furtce wejściowej na parking. Termin zgłoszenia się do konkursu upływa dn.10 07 2021r Zgłoszenie powinno zawierać Nr. Działki, imię i […]

08.06.2021

Woda zdatna do picia

Zarząd informuje, że woda dostarczana do sieci wodnej Ogrodu była badana w stacji MWiK w Bydgoszczy          i nadaje się do picia. Za opóźnienie w przekazaniu informacji przepraszamy Zarząd

27.05.2021

Śmieci – wysokość opłat

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli analizował koszty wywozu odpadów z terenu Ogrodu. Według przeprowadzonej analizy sumaryczne wydatki w 2020 r. wyniosły 114 644,65 zł, z tego koszty wywozu śmieci przez firmę „Remondis” 78% całości kosztów (głównie odpady zmieszane), koszty wywozu odpadów zielonych 15% i koszty osobowe 7%. Tak wysokie ilości odpadów wynikają z niepełnej ich segregacji […]