www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz

                         www.rod-borowka.pl   e-mail: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

 

 

Aktualności

17.05.2022

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną budową monitoringu wjazdów na teren Ogrodu oraz modernizacji monitoringu parkingu prosimy firmy zajmujące się montażem systemów monitorowania o składanie ofert tego dotyczących. W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com lub telefonicznie 602 339 703 w celu przedstawienia szczegółów i zapoznania się z warunkami na miejscu. Oczekujemy […]

16.05.2022

STREFA ZAMIESZKANIA

Wobec pojawiających się wątpliwości co do celowości i sensu ustanowienia stref zamieszkania na terenie ROD wyjaśniamy: 1. Podstawą prawną ustanowienia stref zamieszkania jest ustawa Prawo o ruchu drogowym: art. 2 pkt 16): „strefa zamieszkania –  obszar obejmujący drogi publiczne i inne drogi (podkreślenie moje) na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy […]

10.05.2022

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD – 07.05.2022 r.

  Zgodnie z Planem na 2022 r. w dniu 7 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Delegatów ROD „Borówka w Nekli. W Konferencji uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r.. . Konferencję otworzył prezes Zarządu ROD kol. Józef Mól witając delegatów i Pana Haralda Matuszewskiego reprezentującego Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy. Na przewodniczącego […]

06.05.2022

JAKOŚĆ WODY W SIECI OGRODU

W związku z przypadkami zatkania przewodów sieci wodnej żabami istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody pobieranej z ujęć wody na działkach. Próbki do badania wody były pobrane na wyjściu sieci z hydroforni, po oczyszczeniu wody pobranej z ujęć wody. Badania wykazały dobrą jakość wody. Jednak zaistniałe zjawiska świadczą o możliwości zanieczyszczenia wody przez organizmy żywe, które przedostały […]

02.05.2022

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zarząd ROD informuje, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD, RTV)  od działkowców odbywać się  będzie w dniach 9 – 22 maja 2022 r.             – składowanie pod wiatą (wykluczone wcześniejsze składowanie) Nie można składować odpadów poremontowych (gruz, deski, ceramikę,  płyty meblowe) – należy je wywieść na PSZOK na własny koszt. Prosimy o nie wyrzucanie tych […]

02.05.2022

UWAGA – Wycinka drzew i krzewów

Wobec podejmowanych prób wycinki drzew i krzewów na terenie ROD w okresie lęgowym bez zezwolenia Wójta Gminy Dobrcz lub po terminie wyznaczonym decyzją Wójta uprzedzamy o odpowiedzialności za takie działania przewidziany ustawą o ochronie przyrody. Apelujemy o przestrzeganie zasad ochrony przyrody gdyż jest to nasze wspólne dobro, które winniśmy chronić dla nas i naszych dzieci. […]

25.04.2022

SKŁADOWANIE ODPADÓW 2022

W związku z przypadkami składowania odpadów niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie ROD przypominamy: Odpady komunalne można wywozić,  od 1 kwietnia, do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier po ich segregacji oraz odpady zmieszane (nie kwalifikujące się do powyższych kategorii). Szczegółowe zasady segregacji są na tablicach informacyjnych. Odpady zielone […]

18.02.2022

Zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej nowych działkowców

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Uchwałą Nr 34/VIII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki ustaliła wysokość tej opłaty na 300,00 zł. Podniesiona opłata (tzw. wpisowe dla nowych działkowców) obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.. Zatem osoby, które nabędą prawo […]

08.02.2022

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Działkowicze! Zarząd ROD informuje, iż istnieje obowiązek złożenia deklaracji źródeł  ciepła i spalania paliw do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepa uruchomionych przez 1 lipca 2021 r., a do uruchomionych po tym terminie w przeciągu 14 dni od ich uruchomienia.  Obowiązek ten wynika z ustawy  z dnia 29.10.2020 r. […]

02.09.2021

Spis liczników prądu i wody -sierpień 2021

Zarząd ROD dokonał w sierpniu spisu stanu liczników energii elektrycznej i wody. Ze względu na brak dostępu do znacznej części liczników wody użytkownicy działek, na których nie dokonano odczytu,  są zobowiązani do podania stanu liczników wody skarbnikowi Zarządu osobiście lub poprzez pocztę – podpisane stany liczników (czytelnie) z podaniem numeru działki należy wrzucić do naszej […]