www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

 

 

Aktualności

01.04.2020

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek

Zarząd ROD publikuje i prosi o przestrzeganie zaleceń wyrażonych w Apelu Krajowego Zarządu PZD wyjaśniającego zasady korzystania z działek w stanie epidemii i apelującego o zachowanie ustalonych przez władze zasad. Apel KZ PZD

19.03.2020

KORONAWIRUS – DYŻURY I WJAZD NA TEREN OGRODU

Szanowni Działkowicze! W związku z sytuacją epidemiczną zawieszamy pełnienie dyżurów ochronnych od godz. 19:00 dnia 19 marca 2020 r. do odwołania. Bramy nr 2 i nr 3 można otworzyć kluczem do furtek i w razie konieczności dowiezienia materiałów można przez nie dojechać do wszystkich działek. Prosimy nie nadużywać możliwości wjazdu i zasuwać bramy przy wjeździe […]

15.03.2020

Włączenie wody w sieci na okres letni

Zarząd ROD informuje, iż włączenie wody do sieci Ogrodu nastąpi dnia 4 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00. Prosimy o sprawdzenie wodomierzy i zakręcenie zaworów przed terminem włączenia, a w dniu włączenia zgłaszanie natychmiast awarii sieci. Działkowicze, którzy zdemontowali liczniki na okres zimy winni zgłosić potrzebę plombowania liczników wody. Ze względu na zawieszenie dyżurów ochronnych […]

11.03.2020

Walne zebranie sprawozdawcze ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli uprzejmie informuje, iż planowane na 28 marca 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego Ogrodu zostaje przesunięte na teren późniejszy. Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19 Krajowy Zarząd PZD zwrócił się do zarządów ROD o przesunięcie terminów walnych zebrań na późniejszy termin. Jednocześnie upoważnił okręgowe zarządy ROD do przesunięcia […]

24.02.2020

Nowy Grafik pełnienia dyżurów ochronnych od 31.12.2020 do 02.04.2022

Zarząd ROD informuje, iż opracowano Grafik dyżurów ochronnych obowiązujący od 31 grudnia 2020 r. do 2 kwietnia 2022 r. (włącznie). Poniżej Grafik Grafik dyżurów 2020-2022 — internet

04.02.2020

Nowe stawki opłat za energię elektryczną

Zarząd ROD uprzejmie informuje, iż od 01.02.2020 r. wzrasta cena energii elektrycznej dostarczanej przez Zakład Energetyczny. Według informacji przekazanej przez Zakład Energetyczny cena rośnie o 20%. W związku z powyższym w dniu 01.02.2020 r. dokonano odczytu liczników energii elektrycznej działkowiczów. Na tej podstawie wyliczone zostanie obciążenie użytkowników działek po cenie obowiązującej dotychczas tj. 0,51 zł […]

10.12.2019

Nowe stawki podwyższonej opłaty ogrodowej i za dyżury ochronne

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd ROD „Borówka” na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwały o nowych stawkach podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców (tzw. opłaty inwestycyjnej) oraz za nie odbyty dyżur ochronny. Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.: podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców 3 000,00 zł ekwiwalent za nie odbyty […]

18.11.2019

Zapytanie ofertowe – obsługa sieci energetycznej Ogrodu

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli poszukuje firmy (może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) do obsługi sieci energetycznej Ogrodu na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Zgłaszający winien posiadać stosowne uprawnienia oraz możliwość wystawiania faktur. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: wiceprezes Zarządu – Jerzy Czerwczak 602 611 244 lub członek Zarządu Zdzisław […]

28.10.2019

Posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenia Zarządu ROD „Borówka” w miesiącach od listopada 2019 do marca 2020 r. odbywać się będą w Liceum Ogólnokształcącym Nr 7 w Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada 4, sala nr 25 w godzinach 16:00-18:00 w drugi poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem listopada 2019-trzeci poniedziałek miesiąca). Terminy posiedzeń: 18.11.2019, 9.12.2019, 13.01.2020, 10.02.2020, 9.03.2020. Zapraszamy […]

18.10.2019

Dyżury ochronne w ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przypomina, iż od dnia 01.10.2019 r. obowiązuje zmieniony „Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020”. Powyższy „Grafik…” jest na stronie internetowej Ogrodu od dnia 13.06.2019 r., wraz z informacją o zmianie grafiku spowodowaną Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r., jak również na dyżurce Ogrodu. Jest nam przykro, iż informacja o […]