www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz 

NIP: 554-166-92-14

www.rod-borowka.pl  

                                         e-mail: rodborowkanekla@pzd.pl           

      do kontaktów wewnątrz Ogrodu: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

 

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Nekli realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem  projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Dofinansowanie projektu z UE: 75 300,00 PLN

 

Aktualności

23.09.2023

UWAGA! UWAGA! – KRADZIEŻE

Zarząd ROD informuje o przypadkach kradzieży na działkach w ostatnich dniach. Kradzieży dokonują przybysze z zewnątrz lub, być może, nasi sąsiedzi. Monitoring nie stwierdził przekroczenia rejonu bram w tym czasie, ale nie trzeba wielkiego trudu aby wejść na teren Ogrodu inną drogą. Kradziony jest przede wszystkim sprzęt elektryczny i elektroniczny (narzędzia). Prosimy o zgłaszania przypadków […]

22.09.2023

Wjazd na teren ROD – wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami i zażaleniami dotyczącymi uprawnień do wjazdu poprzez system GSM (telefoniczne otwieranie bram) wyjaśniamy: Uprawnienia do wjazdu na teren ROD posiadają wyłącznie użytkownicy działek (patrz uchwała nr 65 z dnia 5 sierpnia 2023 r. Zarządu ROD) . Użytkownikami działek są osoby, które zawarły umowę dzierżawy działkowej z Zarządem ROD lub zawarli […]

21.09.2023

Zbiórka elektrośmieci

Zarząd ROD ogłasza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych: lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna. Sprzęt kompletny, niezdemontowany. Z wyłączeniem świetlówek, paneli fotowoltaicznych oraz tonerów. Sprzęt odbierany będzie przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z […]

21.09.2023

Odczyty liczników energii elektrycznej

W dniu 23 września  dokonano odczytu liczników energii elektrycznej. Wyniki poniżej i  na tablicach ogłoszeń. Zarząd postanowił, że do zużycia 250 kWh na działkę opłata wynosi 0,71 zł za 1 kWh (zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.). Zużycie ponad 250 kWh na działkę na leży wyliczyć po 0,74 zł […]

25.08.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że odczytu liczników wody  na działkach dokona gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski   w dniach 26 sierpnia – 24 września 2023 r. Prosimy o udostępnienie działki i umożliwienie odczytu W wypadku niemożliwości udostępnienia (wyjazd lub inne przypadki losowe) proszę dokonać odczytu samodzielnie i kartkę    z odczytem, numerem działki oraz czytelnym podpisem użytkownika […]

25.08.2023

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2023

W dniu 12 sierpnia świętowaliśmy z okazji „Dnia Działkowca 2023”. Uroczystość rozpoczął Wiceprezes Zarządu ROD kol. Ryszard Wasiucionek witając uczestników. Następnie wysłuchaliśmy (część również odśpiewała) Hymn naszego Związku. Po wysłuchaniu Hymnu głos zabrał Prezes Zarządu ROD Józef Mól. Przedstawił cele Związku oraz czym jest Polski Związek Działkowców. Następnie omówił historię naszego Ogrodu oraz wspomniał osoby, […]

31.07.2023

Wjazd pojazdami na teren ROD – uprawnienia

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi, w tym uprawnień do wjazdu przez obydwu użytkowników działek swoimi pojazdami, w wypadku małżeństwa, informujemy, że sprawa ta została  rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5 sierpnia 2023 r.. Podjęto uchwałę nr 65/VIII/2023 w sprawie wjazdu pojazdami na teren ROD, wraz z […]

12.07.2023

Uchwała nr 24 Konferencji Delegatów – w sprawie utrzymania porządku w ROD

Działkowcy zwracają uwagę, że nie są upublicznione zasady utrzymania porządku na terenie ROD przyjęte na Konferencji Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 roku. Oczywiście uwaga jest słuszna, gdyż trudno przestrzegać zasad, których się nie zna – nasze niedopatrzenie – przepraszamy. Poniżej publikujemy treść Uchwały zwanej w skrócie uchwałą porządkową. Apelujemy o przestrzeganie zasad zawartych […]

27.06.2023

Przetwarzanie danych w ROD

Ze względu na nieaktualność danych osobowych użytkowników działek, zwłaszcza aktualnych numerów telefonów oraz zgonu niektórych działkowców, istnieje potrzeba sprawdzenia i aktualizacji danych. Zwracamy szczególnie uwagę na sytuację, gdy pozostały użytkownik po zgonie współmałżonka nie uregulował  prawa użytkowania działki. W sytuacji gdy współmałżonek nie był użytkownikiem działki, pozostały współmałżonek winien wystąpić z wnioskiem do Zarządu ROD […]

09.05.2023

Opłaty działkowe 2023

Informujemy, że Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 maja uchwaliła proponowaną przez Zarząd ROD wysokość opłat ogrodowych i opłat za media. Poniżej zbiorcze zestawienie opłat. OPŁATY STATUTOWE do 31.05.2023      1) Składka członkowska PZD                            6,00 zł/od działki      2) Opłata ogrodowa                            […]