www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz

                         www.rod-borowka.pl   e-mail: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

 

Aktualności

03.11.2022

POWIERZENIE GRANTU UE

Informujemy, że Zarząd ROD „Borówka” podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w tym w szczególności: przeciwdziałanie spadkowi […]

03.11.2022

Odbiór odpadów w ROD

Przypominamy, że od 1 listopada nie odbieramy odpadów komunalnych i innych. W wypadku konieczności odpady należy wywieść na Punk Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych na własny koszt. Na prośbę części działkowców w dniu 5 i 12 listopada będą dodatkowo odbierane odpady zielone, wyłącznie trawa i liście, w godz. 12:00 do 15:00. Składowanie nadzorował będzie Gospodarz Ogrodu. […]

13.10.2022

WYŁĄCZENIE WODY NA SEZON ZIMOWY

Zarząd informuje, iż zgodnie z Planem na 2022 r. w dniu 29 października 2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyłączenie wody w sieci Ogrodu. prosimy o zabezpieczenie instalacji na okres zimy. Odłączenie liczników wody od instalacji proszę zgłosić Gospodarzowi Ogrodu. Zarząd ROD

13.10.2022

Wyniki odczytów energii elektrycznej i wody

Zarząd ROD informuje, iż dokonano odczytów liczników energii elektrycznej i wody. Poniżej wyniki odczytów. Niestety kilku liczników energii elektrycznej nie dało się odczytać – działkowiczów dla których brak jest odczytów prosimy o kontakt z elektrykiem Ogrodu p. Zdzisławem Rogacewiczem tel.: 668 843 799. Z przykrością stwierdzamy, że stan liczników wody jest, w większości wypadków, bardzo […]

13.09.2022

Odczyt liczników wody

Informujemy, iż gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski dokona odczytu liczników wody do dnia 30 września 2022 r.. Prosimy o umożliwienie dokonania odczytu, a w wypadku niemożliwości i przekazanie Gospodarzowi stanu licznika osobiście, telefonicznie lub na kartce z podaniem nr działki, stanu licznika oraz czytelnym podpisem użytkownika działki – kartkę wrzucić do skrzynki pocztowej przy parkingu. […]

15.08.2022

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

W dniu 13 sierpnia 2022 r. świętowaliśmy „Dzień Działkowca 2022”. W uroczystości wzięli udział liczni członkowie naszej społeczności działkowej z rodzinami i przyjaciółmi. Rozpoczęliśmy o godz. 15:00 wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes Zarządu kol. Ryszard Wasiucionek powitał zebranych i przedstawił plan uroczystości. Prezes Zarządu przedstawił cele i genezę Polskiego Związku Działkowców, a następnie historię […]

12.08.2022

Wycinka drzew na terenie ROD

Zarząd ROD informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Dobrcz o zgodę na wycięcie części drzew rosnących wzdłuż rowu odwadniającego przy  ogrodzeniu od strony wschodniej sektora 1 (nr ewidencyjny działki  149/6 obręb Nekla). Wniosek złożony został na prośbę Spółki Wodnej Dobrcz, w której warunkowano oczyszczenie rowu odwadniającego wycięciem tych drzew, ponieważ uniemożliwiają one zastosowanie […]

27.07.2022

Zapytanie ofertowe – wymiana nawierzchni gruntu nieprzepuszczalnego

  Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                          […]

21.07.2022

Zapytanie ofertowe – wykonanie Planu zagospodarowania ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie Planu Zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych w ramach grantu UE  Zadanie obejmuje działki nr 147, 149/2, 167, 168, 170/7, 264 Nekla obręb 0007 Nekla. Przewidywane prace do wykonania: Naniesienie na podkładzie geodezyjnym istniejącej i planowanej  infrastruktury ROD  drogi i inne ciągi komunikacyjne urządzenia użyteczności ogólnej […]

21.07.2022

Zapytanie ofertowe – utwardzenie zatoczki parkingowej

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zatoczki parkingowej wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                                […]