www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz 

NIP: 554-166-92-14

www.rod-borowka.pl  

                                         e-mail: rodborowkanekla@pzd.pl           

      do kontaktów wewnątrz Ogrodu: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

 

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Nekli realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem  projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Dofinansowanie projektu z UE: 75 300,00 PLN

 

Aktualności

11.11.2023

Rozliczenie energii elektrycznej w 2023 r.

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z przewidywaniami, cena energii elektrycznej za miesiące wrzesień październik znacznie wzrosła. Wynika to z przekroczenia zużycia limitu 250 kWh na 1  działkę przez Ogród, a zatem została zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej stawka 693 zł netto za 1 kWh – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o […]

11.11.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że Gospodarz Ogrodu dokonał w miesiącach wrzesień-październik odczytu liczników wody. Działkowicze, którzy mają liczniki wody w altankach ogrodowych lub nie udostępnili działki do odczytu licznika byli zobowiązani do przekazania Zarządowi odczytów liczników. do końca września. Wobec użytkowników działek, na których odczyt był niemożliwy lub nie podali odczytów zastosowana zostanie stawka ryczałtowa 250,00 […]

04.10.2023

Wyłączenie wody w sieci Ogrodu

Zarząd ROD informuje, że wyłączenie wody w sieci Ogrodu na okres zimy zostanie dokonane w dniu 4 listopada 2023 r. o godz. 12:00 –  przesunięcie terminu z dnia 28 października na wniosek działkowców. Prosimy o zabezpieczenie sieci na terenie działki i odbiorników wody na okres zimy. Przypominamy o podanie odczytów licznika oraz numeru licznika w […]

23.09.2023

UWAGA! UWAGA! – KRADZIEŻE

Zarząd ROD informuje o przypadkach kradzieży na działkach w ostatnich dniach. Kradzieży dokonują przybysze z zewnątrz lub, być może, nasi sąsiedzi. Monitoring nie stwierdził przekroczenia rejonu bram w tym czasie, ale nie trzeba wielkiego trudu aby wejść na teren Ogrodu inną drogą. Kradziony jest przede wszystkim sprzęt elektryczny i elektroniczny (narzędzia). Prosimy o zgłaszania przypadków […]

22.09.2023

Wjazd na teren ROD – wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami i zażaleniami dotyczącymi uprawnień do wjazdu poprzez system GSM (telefoniczne otwieranie bram) wyjaśniamy: Uprawnienia do wjazdu na teren ROD posiadają wyłącznie użytkownicy działek (patrz uchwała nr 65 z dnia 5 sierpnia 2023 r. Zarządu ROD) . Użytkownikami działek są osoby, które zawarły umowę dzierżawy działkowej z Zarządem ROD lub zawarli […]

21.09.2023

Zbiórka elektrośmieci

Zarząd ROD ogłasza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych: lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna. Sprzęt kompletny, niezdemontowany. Z wyłączeniem świetlówek, paneli fotowoltaicznych oraz tonerów. Sprzęt odbierany będzie przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z […]

21.09.2023

Odczyty liczników energii elektrycznej

W dniu 23 września  dokonano odczytu liczników energii elektrycznej. Wyniki poniżej i  na tablicach ogłoszeń. Zarząd postanowił, że do zużycia 250 kWh na działkę opłata wynosi 0,71 zł za 1 kWh (zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.). Zużycie ponad 250 kWh na działkę na leży wyliczyć po 0,74 zł […]

25.08.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że odczytu liczników wody  na działkach dokona gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski   w dniach 26 sierpnia – 24 września 2023 r. Prosimy o udostępnienie działki i umożliwienie odczytu W wypadku niemożliwości udostępnienia (wyjazd lub inne przypadki losowe) proszę dokonać odczytu samodzielnie i kartkę    z odczytem, numerem działki oraz czytelnym podpisem użytkownika […]

25.08.2023

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2023

W dniu 12 sierpnia świętowaliśmy z okazji „Dnia Działkowca 2023”. Uroczystość rozpoczął Wiceprezes Zarządu ROD kol. Ryszard Wasiucionek witając uczestników. Następnie wysłuchaliśmy (część również odśpiewała) Hymn naszego Związku. Po wysłuchaniu Hymnu głos zabrał Prezes Zarządu ROD Józef Mól. Przedstawił cele Związku oraz czym jest Polski Związek Działkowców. Następnie omówił historię naszego Ogrodu oraz wspomniał osoby, […]

31.07.2023

Wjazd pojazdami na teren ROD – uprawnienia

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi, w tym uprawnień do wjazdu przez obydwu użytkowników działek swoimi pojazdami, w wypadku małżeństwa, informujemy, że sprawa ta została  rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5 sierpnia 2023 r.. Podjęto uchwałę nr 65/VIII/2023 w sprawie wjazdu pojazdami na teren ROD, wraz z […]