www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

adres: ROD „Borówka” w Nekli, ul. Tęczowa 18, 86-022 Dobrcz 

www.rod-borowka.pl  

                                         e-mail: rodborowkanekla@pzd.pl           

      czasowy: rodborowka@gmail.com

                            konto bankowe: 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Nekli realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem  projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Dofinansowanie projektu z UE: 75 300,00 PLN

 

Aktualności

17.03.2023

WŁĄCZENIE WODY W SIECI NA OKRES LETNI

Zarząd ROD informuje, iż włączenie wody do sieci Ogrodu nastąpi dnia 1 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00. Prosimy o sprawdzenie wodomierzy i zakręcenie zaworów przed terminem włączenia,   a w dniu włączenia zgłaszanie natychmiast awarii Kol. Bogdanowi Czułkowskiemu tel. 696 686 504 Działkowicze, którzy zdemontowali liczniki na okres zimy winni zgłosić potrzebę plombowania liczników wody Gospodarzowi […]

17.02.2023

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Wobec licznych interwencji użytkowników działek w sprawie utrzymania żywopłotów, drzew i krzewów posadzonych przy granicy działki lub wręcz na terenie ogólnym (zwłaszcza na drogach wewnętrznych i alejkach ogrodowych) Zarząd ROD prosi o przycięcie lub wręcz wycięcie krzewów (drzew) zwężających drogi wewnętrzne. Sadzenie żywopłotów, krzewów, drzew na terenach ogólnych przez użytkowników działek jest nielegalne.  Przerastanie drzew, […]

24.01.2023

Kupię działkę – oferta

Kupię działkę rekreacyjną  z domkiem w cenie do 70 tys. złotych. Anna Sulowska tel. 697 093 714

20.01.2023

Przedłużenie kadencji organów PZD

Z przykrością informujemy, że Uchwałą Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022 r. przedłużono kadencję organów PZD. „Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD  konferencji delegatów zarządów komisji rewizyjnych                                            […]

14.01.2023

Ceny energii elektrycznej w 2023 r. dla ROD

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. Sejm RP ustanowił na 2023 r. limit zużycia energii elektrycznej dla ROD w wysokości 2000 kWh , do którego to limitu będą stosowane ceny energii elektrycznej z 2022 r.. Nasz Ogród zużywa rocznie ok. 220 000 kWh rocznie zatem prawie całe zużycie energii byłoby rozliczane po wyższych cenach. […]

03.11.2022

POWIERZENIE GRANTU UE

Informujemy, że Zarząd ROD „Borówka” podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w tym w szczególności: przeciwdziałanie spadkowi […]

03.11.2022

Odbiór odpadów w ROD

Przypominamy, że od 1 listopada nie odbieramy odpadów komunalnych i innych. W wypadku konieczności odpady należy wywieść na Punk Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych na własny koszt. Na prośbę części działkowców w dniu 5 i 12 listopada będą dodatkowo odbierane odpady zielone, wyłącznie trawa i liście, w godz. 12:00 do 15:00. Składowanie nadzorował będzie Gospodarz Ogrodu. […]

13.10.2022

Wyniki odczytów energii elektrycznej i wody

Zarząd ROD informuje, iż dokonano odczytów liczników energii elektrycznej i wody. Poniżej wyniki odczytów. Niestety kilku liczników energii elektrycznej nie dało się odczytać – działkowiczów dla których brak jest odczytów prosimy o kontakt z elektrykiem Ogrodu p. Zdzisławem Rogacewiczem tel.: 668 843 799. Z przykrością stwierdzamy, że stan liczników wody jest, w większości wypadków, bardzo […]

15.08.2022

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

W dniu 13 sierpnia 2022 r. świętowaliśmy „Dzień Działkowca 2022”. W uroczystości wzięli udział liczni członkowie naszej społeczności działkowej z rodzinami i przyjaciółmi. Rozpoczęliśmy o godz. 15:00 wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes Zarządu kol. Ryszard Wasiucionek powitał zebranych i przedstawił plan uroczystości. Prezes Zarządu przedstawił cele i genezę Polskiego Związku Działkowców, a następnie historię […]

27.07.2022

Zapytanie ofertowe – wymiana nawierzchni gruntu nieprzepuszczalnego

  Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                          […]