www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

13.05.2024

Nadzór Działkowców nad Gośćmi i pracownikami

Informujemy, że w ostatnim okresie zaistniał przypadek zaboru mienia ogrodowego przez gości jednej Działkowiczki polegający na wymontowaniu i zabraniu silnika rębaka składowanego pod wiatą na terenie parkingu. Sprawcy tłumaczyli się, że poinformowano ich, że mogą zabierać z pod wiaty potrzebne im materiały. Uprzedzamy, że jest możliwość wykorzystania mebli i innych rzeczy składowanych do wywozu na składowisko odpadów, ale musi to być uzgodnione z Gospodarzem Ogrodu lub Zarządem ROD. Ponadto silnik ze sprawnego rębaka nie jest odpadem, a goście nie mają prawa buszować po terenie Ogrodu. Działkowiec zapraszający gości lub wynajmujący pracowników odpowiada za ich czyny i zachowanie. Przypadki kradzieży zaistniałe w ostatnich miesiącach winny uczulić nas na obcych, kręcących się po naszym terenie.

W zaistniałej sytuacji powiadomiono Komisariat Policji w Koronowie. Po uzyskaniu wiadomości od użytkownika działki przybliżającej termin  kradzieży i po przeglądzie monitoringu ustalono sprawców zaboru. Dziękujemy działkowiczowi, który pomógł nam namierzyć sprawców. Sprawcy zamontowali silnik w rębaku. Powiadomiliśmy Komisariat Policji o sprawcach. Dalsze czynności należą do Policji.

Zarząd ROD