www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Ogłoszenia Zarządu

10.05.2017

Badanie wody 2017 

Zarząd ROD „Borówka” informuje działkowców, iż przeprowadzone przez Państwowy

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy badania wody w naszym Ogrodzie

potwierdziły zdatność do użycia wody w sieci wodociągowej Ogrodu.

Poniżej treść pisma:

Badanie wody 2017

15.03.2017

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Borówka” 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Borówka”  w dniu 18 marca 2017 r. odbyło się w 2-gim terminie od godz 9:00 (w 1-szym terminie było brak kworum).

Poniżej materiały przyjęte na walnym zebraniu. 

_Bilans_31.12.2016

Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdanie finansowe FR 2016

Sprawozdanie finansowe FO 2016

Uchwała ogólna

Preliminarze na 2017 FR

Preliminarze na 2017 FO

Preliminarze na 2017 FS

Uchwały dotyczące opłat w zakładce Aktualności/Opłaty

10.03.2017

Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 r. 

Zarząd ROD „Borówka” i Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdania z działalności za 2016 rok, które będą przedstawione na walnym zebraniu w dniu 18 marca 2017 r.

Sprawozdanie zarządu ROD za 2016

Sprawozdanie KR ROD za 2016 r

17.12.2016

Dyżury w 2017roku 

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 roku najniższego wynagrodzenia od umów zleceń w wysokości 13 zł/godz. Zarząd ROD „Borówka” na posiedzeniu w dniu 12.12.2016 r. uchwalił, iż od 1 stycznia 2017 roku opłata za dyżur, przy rezygnacji z jego pełnienia, wynosić będzie 180 zł, a w przypadku nie powiadomienia wcześniejszego o rezygnacji z pełnienia dyżuru – 220 zł. Zarząd uprzejmie prosi o dopłatę tych działkowiczów, którzy już opłacili za dyżur w 2017 roku lub zgłoszenie rezygnacji z zastępstwa. Powyższa stawka będzie obowiązywać do walnego zebrania członków ROD w 2017 roku – walne zebranie winno zadecydować w jaki sposób zapewnimy dalszą ochronę Ogrodu.

Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie z wymogami ustawy o ROD oraz stanowiskiem Krajowego Zarządu ROD, na terenie ogródków działkowych nie można prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym Zarząd wypowiedział umowę najmu osobie prowadzącej sklep na terenie Ogrodu. Zarząd prosi działkowców, którzy mają jakiś pomysł, w sprawie zapewnienia funkcjonowania sklepu oraz zapewnienia ochrony Ogrodu o przyjście na posiedzenie Zarządu w dniu 9 stycznia 2017 roku lub przekazanie sugestii pocztą elektroniczną (lub telefonicznie) członkom Zarządu.

02.08.2016

„DZIEŃ DZIAŁKOWCA” 2016 

W dniu 13 sierpnia działkowicze i zaproszeni goście ROD „Borówka” świętowali „Dzień Działkowca”

Uroczystość rozpoczęła się o godz.15:00. Prezes ROD kol.Marek Krzyżanowski powitał                                  5-20160813_152159działkowiczów i zaproszonych Gości, a wśród nich Wójta Gminy Dobrcz p. Krzysztofa Szalę. Prezes przedstawił dokonania Ogrodu w tym sezonie, przedstawił plany na najbliższy okres,  podziękował Zarządowi i wszystkim działkowiczom za wysiłek w utrzymaniu Ogrodu w dobrej kondycji i za estetykę działek oraz życzył wiele radości z użytkowania działek i miłej zabawy w dniu naszego święta.

1-DSC_0305

 

Wójt Gminy Dobrcz Pan Krzysztof Szala gratulował Ogrodowi osiągnięć, podziękował za utrzymanie tak miłego zakątka Gminy oraz życzył zadowolenia z wypoczynku w Gminie Dobrcz.

 

 

Najbardziej zasłużeni działkowicze zostali wyróżnieni odznakami PZD.

Odznaką: „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”1-20160813_151531

 1. Pan Stanisław WASILEWSKI     dz. nr 86
 2. Pan Zbigniew WRONIAK                   dz. nr 98

Złotą Odznaką Zasłużony Działkowiec:

 1.       Pana Tadeusz PODEMSKI            dz. nr 128

Srebrną Odznaką Zasłużony Działkowiec:

 1. Pani Renata BŁASZCZYK                                 dz. nr 71
 2. Pan Marek BŹDZIULA                                    dz. nr 212        2-20160813_151709
 3. Pan Bolesław KULASIŃSKI                   dz. nr 266
 4.  Pani Alicja STRZAŁA                                         dz. nr 133

Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec:

 1. Pan Włodzimierz ARENDTA                 dz. nr  3
 2. Pan Ryszard CHORAŚ                     dz. nr 26
 3. Pani Ewa CZERWCZAK                          dz. nr 270
 4. Pani Joanna GAJDA                                 dz. nr 208
 5. Pan Romuald GUZA                               dz. nr 963-20160813_151834
 6. Pan Adam ISKRA                                  dz. nr 5
 7. Pan Eugeniusz KOŚMICKI                    dz. nr 84
 8. Pani Wanda LENCZEWSKA                  dz. nr 28
 9. Pan Zbigniew LESISZ                          dz. nr 124
 10. Pani Jadwiga LIPIŃSKA                          dz. nr 268
 11. Pani Irena MÓL                                       dz. nr 273
 12. Pani Halina PASZKIEWICZ                   dz. nr 60
 13. Pan Roman PIECZEWSKI           dz. nr 94
 14. Pani Anna SIARKOWSKA                      dz. nr 279
 15. Pani Małgorzata  SIKORA                       dz. nr 47a   4-20160813_152049
 16. Pan Robert SOKULSKI                dz. nr 17
 17. Pani Beata WIESE                                   dz. nr 185
 18. Pani Irena ZAPAŁOWSKA                    dz. nr 4

Wyróżnienia wręczali członkowie Zarządu i Wójt Gminy Dobrcz. 

 

 

Po wręczeniu wyróżnień kol. Piotr Grochowski odczytał protokół komisji konkursowej  „Piękna działka – 2016 roku”:

Nagrodą rzeczową i dyplomem uznania wyróżniono:6-20160813_152510

Państwo Krystynę i Edwina Szmelter – działka nr 59

Państwo Emilię i Stanisława Wasilewskich – działka nr 86

Państwo Elwirę i Zdzisława Nowakowskich – działka nr 248

Państwo Irenę i Romana Napiórkowskich – działka nr 397

Państwo Monikę i Tomasza Kamińskich – działka nr 309 A

Państwo Zofię i Zbigniewa Cielma – działka nr 416

Ponadto dyplomem uznania wyróżniono działki nr nr: 12, 67, 114, 124, 126, 157, 186, 221, 370, 418, 424, 439.

Po części oficjalnej posilaliśmy się żołnierską grochówką aby nabrać sił do dals3-DSC_0311zej zabawy. Jak zwykle poczęstunek cieszył się wysoką frekwencją – bo na to zasługiwał dobrym smakiem.

5-DSC_0326

1-DSC_0304

 

 

 

 

 

 

 

Po poczęstunku teren opanowali nasi milusińscy, dla których przygotowano gry i zabawy.

Z radości 6-DSC_0329maluchów cieszyli się nie tylko rodzice ale wszyscy uczestnicy „Dnia Działkowca”.4-DSC_0320

 

 

 

 

 

Dla dorosłych czas zabaw rozpoczął się o godz. 20:00     i trwał do godz. 2:00 dnia następnego.

Z radością notujemy, iż nie było zakłóceń w zabawie, a wszystkim uczestnikom dopisywał humor.

Bawiliśmy się świetnie, o czym z radością informujemy tych, którzy nie brali udziału w zabawie i zachęcamy do wspólnej zabawy w 2017 roku.

 

10.06.2016

Segregowanie odpadów plastykowych 

Zarząd ROD prosi o segregowanie wszystkich odpadów, w tym odpadów plastykowych i przypomina, iż do pojemników na odpady plastykowe należy wrzucać wyłącznie butelki i inne opakowania oraz folie. Plastyki twarde (jak meble i ich części, elementy maszyn i urządzeń) należy umieszczać obok pojemników. Nie stosowanie się do powyższych zasad grozi nam poważnymi sankcjami finansowymi,.

09.06.2016

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów 

Zarząd ROD informuje:

W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Skutkiem zmian wynikających z treści art. 25, 29 oraz art. 59 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw jest m.in.:

 1. Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
 2. a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Podstawa: art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody po zmianach, zwanej dalej w skrócie ustawą oop.

Obowiązek ten zastąpił dotychczasowy wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w wieku powyżej 10 lat. W praktyce oznacza to, że w przypadku zamiaru usunięcia drzewa o mniejszym obwodzie pnia w części odziomkowej (na wysokości 5 cm od poziomu gruntu) niż ustalony w punktach a lub b, posiadacz terenu powinien udokumentować pomiar pnia i rozpoznanie rodzaju lub gatunku drzewa ze względu na wynikającą z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy oop możliwość wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia.

 1. Zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Zniesienie obowiązku nastąpiło z jednoczesną zmianą definicji terenów zieleni. Terenami zieleni wg znowelizowanej ustawy są:

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;– art. 5 pkt 21 ustawy oop.

Według interpretacji Gminy Dobrcz obowiązku zezwolenia na wycięcie, na naszym terenie, nie wymagają drzewa o obwodzie do 25 cm (na wysokości 5 cm od podłoża) oraz drzewa owocowe i krzewy.

Zarząd apeluje o ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

25.09.2015

Bezpańskie koty w ROD 

Zarząd ROD „Borówka” prosi o nie dokarmianie bezpańskich kotów na terenie Ogrodu. Jeśli ktoś chce je dokarmiać  to winien zapewnić im całoroczną opiekę..

09.07.2015

Ponadnormatywne altany 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zakończył przegląd altan pod kątem spełniania norm określonych ustawą o ROD i ustawą Prawo Budowlane. Użytkownicy działek,  których powierzchnia lub wysokość altan przekracza ustawowe normy zostaną zgłoszeni do Urzędu Gminy Dobrcz. W razie wątpliwości w tym względzie prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu.

26.05.2015

Apel Zarządu ROD w sprawie segregacji odpadów 

Ze względu na wysokie koszty wywozu odpadów Zarząd ROD przypomina, iż użytkownicy działek są zobowiązani do kompostowania odpadów zielonych na swoich działkach. W wypadku wywozu odpadów prosimy o ich segregację zgodnie z opisem szczegółowym w rejonach ich składowania. Zwłaszcza prosimy o szczegółową segregację odpadów zielonych, gałęzi, korzeni zgodnie z opisem przy rębaku.

Jednocześnie Zarząd przypomina o konieczności zgłoszenia  Gospodarzowi Ogrodu oplombowania liczników wody w wypadku ich wymiany lub montażu po zimie. Brak plomby na liczniku skutkować będzie pobieraniem opłaty za wodę według ryczałtu (t.j. 250 zł).