www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Sprawozdanie za 2021 r. i Preliminarz finansowy na 2022 r.

Przedstawiamy Państwu Rachunek Wyników za 2021 r. oraz Preliminarze Finansowe ROD „Borówka” na 2022 rok

Sprawozdanie finansowe ROD za 2021 r. obejmuje Rachunek Zysku i Strat (rozliczenie Funduszu Statutowego – podstawowy fundusz Ogrodu), Sprawozdanie Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) oraz Sprawozdanie Funduszu Oświatowego (środki na szkolenia, zakup literatury itp.)

Istotnym składnikiem finansów Ogrodu są rozliczenia poza bilansowe, które nie są objęte bilansem, rachunkiem wyników, na które nie sporządza się preliminarzy, a które często decydują o kondycji finansowej Ogrodu. Rozliczenia poza bilansowe obejmują rozliczenia za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości). Podstawową zasadą rozliczeń poza bilansowych jest równoważenie się przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach.

Rachunek zysku i strat 2021 ROD

Sprawozdanie – Fundusz Rozwoju 2021 ROD

Sprawozdanie – Fundusz Oświatowy 2021 ROD

Na 2022 r. Ogród sporządza Preliminarz Finansowy obejmujący przychody i koszty działalności statutowej oraz Preliminarz Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) i Preliminarz Oświatowy (szkolenie i literatura fachowa)

Preliminarze finansowe ROD na 2022 r.

Bliższych informacji udziela księgowa Ogrodu p. Elżbieta Marciniak

 

Ostatnia modyfikacja 11.05.2022 o 09:40