www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Preliminarz finansowy

Przedstawiamy Państwu Rachunek Wyników za 2019 r. oraz Preliminarz ROD „Borówka” na 2020 rok

Ogród sporządza Preliminarz Finansowy obejmujący przychody i koszty działalności statutowej oraz Preliminarz Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) i Preliminarz Oświatowy (szkolenie i literatura fachowa).
Istotnym składnikiem finansów Ogrodu są rozliczenia poza bilansowe, które nie są objęte bilansem, rachunkiem wyników, na które nie sporządza się preliminarzy, a które często decydują o kondycji finansowej Ogrodu. Rozliczenia poza bilansowe obejmują rozliczenia za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości), a w naszym Ogrodzie również rozliczenia za nie odbyte dyżury. Podstawową zasadą rozliczeń poza bilansowych jest równoważenie się przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach.

http://rod-borowka.pl/aktualnosci/dokumenty-pdf/

Bliższych informacji udziela księgowa Ogrodu p. Elżbieta Marciniak

 

Ostatnia modyfikacja 30.06.2020 o 13:10