www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

18.11.2019

Zapytanie ofertowe – obsługa sieci energetycznej Ogrodu

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli poszukuje firmy (może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) do obsługi sieci energetycznej Ogrodu na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Zgłaszający winien posiadać stosowne uprawnienia oraz możliwość wystawiania faktur. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: wiceprezes Zarządu – Jerzy Czerwczak 602 611 244 lub członek Zarządu Zdzisław Rogacewicz 668 843 799.

Oferty zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodborowka@gmail.com lub do osób w/w telefonicznie do dnia 30 listopada 2019 r.

Zarząd

28.10.2019

Posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenia Zarządu ROD „Borówka” w miesiącach od listopada 2019 do marca 2020 r. odbywać się będą w Liceum Ogólnokształcącym Nr 7 w Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada 4, sala nr 25 w godzinach 16:00-18:00 w drugi poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem listopada 2019-trzeci poniedziałek miesiąca). Terminy posiedzeń: 18.11.2019, 9.12.2019, 13.01.2020, 10.02.2020, 9.03.2020.

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu osoby zainteresowane.

Zarząd

18.10.2019

Dyżury ochronne w ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przypomina, iż od dnia 01.10.2019 r. obowiązuje zmieniony „Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020”.

Powyższy „Grafik…” jest na stronie internetowej Ogrodu od dnia 13.06.2019 r., wraz z informacją o zmianie grafiku spowodowaną Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r., jak również na dyżurce Ogrodu.

Jest nam przykro, iż informacja o zmianie Grafika nie dotarła do wszystkich działkowców.

W ostatnich dniach dokonano poprawek w Grafiku dyżurów – dotyczy to użytkowników działek nr 342-399 – szczegóły w zakładce Grafik dyżurów 2019-2020.

Za dokonane zmiany przepraszamy.

Zarząd ROD „Borówka”

 

30.09.2019

Skarbnik Zarządu ROD potrzebny od zaraz

Zarząd ROD „Borówka” poszukuje osoby chętnej do objęcia funkcji Skarbnika Zarządu ROD.

Osoba aspirująca do tej funkcji winna spełniać następujące warunki:

  • być członkiem PZD i użytkownikiem działki w ROD „Borówka”
  • posługiwać się pocztą elektroniczną i bankowością internetową
  • znać obsługę programu Word i Excel                                                                                                                                                                                    Chętnych prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście do Prezesa ROD – dane kontaktowe w zakładce O Ogrodzie/ Organy ROD.                                                                      

27.08.2019

Wycinka krzewów i drzew na terenie Ogrodu

W związku z licznymi wnioskami i pytaniami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów na terenie Ogrodu informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016, poz. 2134 ze,zm.) nie wymagane jest zezwolenie w przypadkach wymienionych poniżej:

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;

W wypadku krzewów i drzew innych niz wymienione powyżej należy zwrócić się do Wójta Gminy Dobrcz o zezwolenie na wycinkę, po uzyskaniu opinii Zarządu ROD „Borówka”. Poniżej formularz wniosku.

Formularz wniosku o wycinkę drzew lub krzewów 2014

26.07.2019

DZIEŃ DZIAŁKOWCA – 35-lecie ZAŁOŻENIA ROD „Borówka”

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zaprasza działkowiczki i działkowiczów naszego Ogrodu, wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na doroczny „Dzień Działkowca”. W tym roku jest szczególna okazja do świętowania, gdyż właśnie mija 35 rocznica powstania naszego Ogrodu. Będzie okazja do wspomnienia tej historii, a przede wszystkim ludzi, którym zawdzięczamy powstanie i rozwój ROD „Borówka”. Poniżej program uroczystości.

Dzień Działkowca 2019

 

29.06.2019

Informacja finansowa za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o ROD (art. 33 ust. 2-4) oraz uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom” Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przedstawia „Informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „Borówka” w Nekli za 2018 r. – poniżej treść.

Informacja-finansowa-za-2018-r.

13.06.2019

Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020

W wyniku uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r. zaszła konieczność zmiany dyżurów ochronnych od dnia 1 października 2019 r.. Dotychczasowy Grafik na rok 2019 jest zatem aktualny tylko do 30 września 2019 r., a od 1.10.2019 r. obowiązuje Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020 przedstawiony poniżej.

W ostatnich dniach zauważono błędy w Grafiku dyżurów 2019-2020 (podwójna ilość dyżurnych w dniach od 21.11.2019 do 21.12.2019).

W związku z powyższym dokonano poprawek i dublerów przeniesiono na grudzień 2020 r.

Dotyczy to użytkowników działek nr 342- 399. Wszyscy użytkownicy, których to dotyczy, zostaną poinformowani przez kol. Tomasza Frejliszka o dokonanych zmianach.

Za powstałe niedogodności Zarząd ROD „Borówka” serdecznie przeprasza użytkowników działek.

Poniżej poprawiony Grafik dyżurów 2019-2020

Grafik dyżurów ROD 2019-20

 

27.05.2019

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Borówka” poszukuje wykonawcy dla wygrodzenia 6 szt rozdzielni elektrycznych i skrzynek licznikowych na terenie ogrodu przy działkach nr 8, 11, 13, 56, 58, 126. Termin realizacji; czerwiec 2019r.
Oferty można składać na adres rodborowka@gmail.com do dnia 07.06.2019r. Bliższych informacji dla realizacji w/w zadania udziela Zdzisław Rogacewicz tel. 668 843 799