www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

25.10.2020

CZERWONA STREFA NA TERENIE ROD

PROSIMY O POWIADOMIENIE PRZYJACIÓŁ I SĄSIADÓWPrzełożenie terminu wyłączenia wody jest spowodowane wnioskami działkowców, którzy ze względów bezpieczeństwa chcą nadal przebywać na działce.

PROSIMY O ZABEZPIECZENIE UJĘĆ WODY NA WYPADEK MROZU.

Umowa z firmą REMONDIS o odbiór odpadów zawarta została z terminem do 31 października, więc nie możemy składować odpadów po tym terminie.

Prosimy działkowiczów załatwiających sprawy z Zarządem o przybycie w dniu posiedzenia w ograniczonym składzie osób (maksymalnie 2 osoby) – wymogi określone zarządzeniem Rady Ministrów (nie więcej niż 5 osób na zebraniu).

Miłego pobytu na działkach.

Zarząd

05.10.2020

Posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym

Zarząd ROD informuje, że w związku ze stanem epidemii posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym będą odbywały się w biurze Ogrodu od godz. 11:00 w następujące dni: 7 listopada i 12 grudnia 2020 r., 9 stycznia, 13 lutego i 13 marca 2021 r..

Zapraszamy

Zarząd ROD

05.10.2020

Oferta sprzedaży działki

Sprzedam działkę:

 

 

 

 

 

Działka ROD w kompleksie BORÓWKA, pięknie zagospodarowana o powierzchni 375 m2.

Zabudowana drewnianym domkiem z modrzewia, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, dach pokryty blacho-dachówką. Wewnątrz-salonik z zadaszonym tarasem

i kominkiem, kuchnia, łazienka(prysznic) z WC. Na kondygnacji mała sypialnia. Dużo nasadzeń, drzew i krzewów owocowo-ozdobnych, oczko wodne, kompostownik, pergole. Działka ogrodzona. Media-prąd, woda, szambo.

Cena wywoławcza 87 000 zł do negocjacji.

Kontakt tel. 600 241 837

02.10.2020

ZMIANA TERMINU WYŁĄCZENIA WODY

Zarząd ROD informuje, że przychylając się do wniosków działkowiczów zmieniono termin wyłączenia wody na okres zimowy na  31 października 2020 r. o godz. 12:00. Prosimy o opróżnienie sieci z wody oraz zabezpieczenie sieci, liczników i urządzeń przez zamarzaniem. Uwagi odnośnie niesprawności zgłaszać pracownikowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie sieci wodnej lub wiceprezesowi Zarządu ROD.

Zarząd

01.10.2020

Wycinka drzew na terenie ROD

Zarząd ROD zgłasza ofertę wycinki drzew na terenie ogólnym Ogrodu. Wycince podlega 25 drzew (olchy, topole, sosny) wzdłuż ogrodzenia przy al. Leśnej. Zainteresowane FIRMY prosimy o kontakt e-mail (rodborowka@gmail.com) lub telefoniczny z wiceprezesem Ogrodu w celu ustalenia zakresu i warunków wykonania zadania. Działkowiczów chętnych do indywidualnej wycinki za pozyskane drewno prosimy o kontakt osobisty lub lub telefoniczny z wiceprezesem Zarządu.

Zarząd ROD

01.10.2020

Odczyty liczników wody

W związku z brakiem dostępu do części liczników wody Zarząd ROD prosi o podanie stanu liczników zamontowanych w altanach oraz innych miejscach niedostępnych dla pracownika dokonującego odczytów.   Wyniki proszę podać do Pana T. Gołkowskiego (tel.661 629 266 ) lub wiceprezesa Zarządu. Informujemy, iż w dniu 4 października (niedziela) dokonujący odczytu podejmie kolejną próbę dokonania odczytu. W wypadku braku odczytu Zarząd zmuszony będzie przyjąć, że na działce brak jest licznika i naliczyć opłatę ryczałtową 250, 00 zł. (zgodnie z uchwałą walnego zebrania).

Zarząd

27.08.2020

Odczyty wody

Zarząd Ogrodu informuje, że w dniach:     29 i 30. 08. 2020 r. w godz. od 10:00 do 17:00 upoważniony przez Zarząd pracownik Tomasz Gołkowski będzie dokonywał odczytów liczników wody. Uprzejmie prosimy działkowców u umożliwienie wykonania tej czynności.

16.08.2020

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2020

W dniu 15 sierpnia 2020 r. na terenie Ogrodu obchodziliśmy „Dzień Działkowca”. Ze względu na stan epidemii uroczystość odbyła się skromnie, w formie poszerzonego posiedzenia Zarządu Ogrodu z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Konkursowej „Piękna Działka 2020”, Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej, działkowiczek i działkowiczów wyróżnionych Odznakami PZD oraz laureatów konkursu „Piękna Działka 2020”. Uroczystość prowadził Sekretarz Zarządu kol. Tomasz Mlicki. który powitał uczestników spotkania.

Rozpoczęliśmy wysłuchaniem Hymnu PZD „Zielona Rzeczypospolita”. Słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Józef Mól nawiązując do historii Związku i naszego Ogrodu oraz przedstawiając powody Obchodów w tej skromnej formie. Prezes zwrócił uwagę, iż Dzień Działkowca obchodzimy w rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w dniu Święta Wojska Polskiego, Wojska,  któremu zawdzięczamy powstanie Ogrodu i z którego wywodzi się znaczna część działkowiczów.

Z okazji „Dnia Działkowca” wiele naszych koleżanek i kolegów uhonorowano Odznakami PZD za ofiarną pracę na rzecz Ogrodu i wzorowe utrzymanie działek.

„Odznaką za Zasługi dla PZD” Krajowy Zarząd PZD wyróżnił kol. Edwarda Kowalczyka i kol. Edwina Szmeltera

 

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy wyróżnił Srebrną

„Odznaką Zasłużony Działkowiec” 3 działkowiczki

i 4 działkowiczów naszego Ogrodu (zdjęcie z prawej)

 

Zarząd ROD „Borówka” wyróżnił 3 członków „Odznaką Za Zasługi dla ROD” oraz 15 użytkowników działek Brązową „Odznaką Zasłużonego Działkowca”.

 

 

 

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Komisji Konkursowej odczytał protokół Konkursu. Tytuł „Piękna Działka 2020” wraz z nagrodą rzeczową i dyplomem wyróżniono 4 działki. Dyplomem uznania wyróżniono 10 działek.Dzień Działkowca był również okazją do złożenia podziękowań  kończącemu pełnienie funkcji Instruktora SSI kol. Piotrowi Grochowskiemu. Podziękowanie złożył Prezes, podkreślając długoletnią pracę kol. Piotra, przynoszącą pomoc w zagospodarowaniu działek i podnosząca ich walory estetyczne.

 

 

 

Kończąc uroczystość Prezes życzył satysfakcji z pracy na rzecz Ogrodu i radości z pobytu w naszym Ogrodzie oraz szczęścia osobistego. Zachęcał do kontynuowania Święta w gronie najbliższych. Wyraził nadzieję, iż w 2021 roku Dzień Działkowca będziemy obchodzić z pełną galą.

Józef Mól

Foto: Jurand Thiede

28.07.2020

Procedura zmiany użytkownika działki w ROD

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie zmiany użytkownika działki w ROD „Borówka” w Nekli oraz w celu usprawnienia procesu podajemy poniżej wskazówki dotyczące tego oraz wzory druków niezbędnych w tej procedurze.

 

Niezbędne druki:

Załącznik Nr 1 – Oswiadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłum współmałżonku

Załącznik Nr 2 – Deklaracja czlonkowska

Załącznik nr 3 – Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu

Załącznik Nr 4 – Umowa przeniesienia praw do działki

Załącznik Nr 5 – Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

 

28.07.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE 25.07.2020 r.

W dniu 25 lipca 2020 r. odbyło się walne zebranie komisaryczne ROD „Borówka” w Nekli. Zebranie zostało przeprowadzone w tej formie (zebranie komisaryczne) ze względu na stan epidemii, o czym informowaliśmy uprzednio. Zebranie otworzył prezes Zarządu witając przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Pana Haralda Matuszewskiego. Prezes wyjaśnił powody i podstawy prawne odbycia walnego zebrania w tej formie i zaproponował, aby zebranie prowadził kol. Tomasz Mlicki, co zostało przyjęte jednomyślnie. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu zebrania dokonano wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie Zarządu przedstawił kol. Józef Mól, sprawozdanie finansowe kol. Henryk Chełminiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kol. Lucyna Szarek. Po sprawozdaniach przedstawiciele Zarządu przedstawili  Plan pracy na 2020 r., preliminarze finansowe na 2020 r. oraz wnioski Zarządu w sprawach opłat działkowych, zmiany Planu zagospodarowania ROD oraz w sprawach porządkowych. W dyskusji działkowicze odnieśli się do przedstawionych problemów i złożyli wnioski dotyczące funkcjonowania Ogrodu. Największą dyskusję wzbudził problem pełnienia dyżurów ochronnych. Najdalej szły propozycje rezygnacji z pełnienia dyżurów ochronnych. Prezes Zarządu przedstawił założenia uchwały w sprawie pełnienia dyżurów ochronnych, wyjaśniając, iż w projekcie uchwały jest zawieszenie dyżurów na czas epidemii oraz rezygnacja z dyżurów w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.. Ostateczną decyzję w sprawie rezygnacji z pełnienia dyżurów ochronnych, zdaniem prezesa, powinno podjąć walne zebranie w pełnym składzie w 2021 r.. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie zaproponowane przez Zarząd ROD. Na poruszone inne tematy odpowiedzieli przedstawiciele Zarządu i księgowa ROD kol. Elżbieta Marciniak. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności zebrania, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił wnioski i kolejno je przegłosowano. Wnioski zostały przez walne zebranie przyjęte. Na zakończenie obrad prezes podziękował prowadzącemu zebranie,  członkom komisji i wszystkim uczestnikom zebrania za sprawne przeprowadzenie obrad i uwagi dotyczące funkcjonowania Ogrodu, życząc dużo zdrowia i radości z użytkowania działek w naszym Ogrodzie.

Poniżej stawki opłat ogrodowych i najważniejsze uchwały dotyczące funkcjonowania Ogrodu

SKŁADKI I OPŁATY 2020

Uchwała nr 20 – dyżury

Uchwała nr 22 – porządkowa

uchwała nr 25- zmiana Planu zagospodarowania

Preliminarze na 2020 r