www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Opłaty

25.02.2013

Opłaty w 2024 roku 

W 2024 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Borówka” w Nekli obowiązują następujące opłaty uchwalone przez Walne Zebranie  ROD w dniu 13 kwietnia  2024 r.:

 1. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3 zł, czyli 6 zł od działki)  – stawkę określa Rada Krajowa PZD
 2. Opłata ogrodowa w wysokości 1,35 zł za m² powierzchni działki w tym: 0,13 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD
 3. Opłata za wywóz nieczystości – 300 zł od działki.
 4. Opłata energetyczna w wysokości 12 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą Konferencji Delegatów)
 5. Opłata wodna w wysokości 15,00 zł od działki
 6. Partycypacja w zadaniu remontowym – utwardzenie alejki Świerkowej” – 25,00 zł
 7. Opłaty za zużycie wody – zgodnie z odczytem licznika w cenie 1,20 zł za m³, nie posiadający liczników – ryczałt w wysokości 250 zł (uchwała Konferencji Delegatów)
 8. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,71 zł za 1 kWh do wielkości zużycia 125 kWh,  powyżej tej granicy zostanie uchwalona po uzyskaniu danych od dostawcy en. el.  (uchwała walnego zebrania).

Terminy opłat:
Składki wymienione w pozycjach 1-6 winny być zapłacone do dnia 31 maja 2024 r.
Opłata za zużycie energii elektrycznej według wskazań do  31 lipca za zużycie do 30 czerwca i do 30 listopada za m-ce lipiec-październik 2024 r..
Opłata za zużycie wody  do 31 października (przy braku liczników do 31 maja 2024 r.).
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie  powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”)

Opłaty należy realizować przelewem lub  przekazem  na adres : ROD „Borówka” w Nekli- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004, wymieniając rodzaj opłaty oraz numer działki.
W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka członkowska- składka na rzecz Ogrodu – opłata energetyczna i wodna – opłata za wodę- opłata za energię elektryczną- pozostałe należności.

Wpłaty należności w szczególnych przypadkach można dokonywać bezpośrednio u kasjera  od 01.05.2024 r. do 30.09.2024 r. w biurze Ogrodu zgodnie z planem przyjmowania opłat wywieszonych na drzwiach biura.

Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:

 1. Wpisowe w wysokości 300 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD)
 2. Opłata inwestycyjna w wysokości 3000 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD – uchwała ROD nr 112/XII/2019  z dnia 9.12.2019 r.)
 3.  Składka członkowska 6 zł (wysokość ustala Krajowa Rada PZD)

Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przejmowaniu działki)

Szczegóły co do wysokości opłat za poszczególne działki można uzyskać od skarbnika w biurze Ogrodu w terminach przyjmowania opłat.