www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Wzory wniosków i druków

28.07.2020

Procedura zmiany użytkownika działki w ROD 

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie zmiany użytkownika działki w ROD „Borówka” w Nekli oraz w celu usprawnienia procesu podajemy poniżej wskazówki dotyczące tego oraz wzory druków niezbędnych w tej procedurze.

 

Niezbędne druki:

Załącznik Nr 1 – Oswiadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłum współmałżonku

Załącznik Nr 2 – Deklaracja czlonkowska

Załącznik nr 3 – Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu

Załącznik Nr 4 – Umowa przeniesienia praw do działki

Załącznik Nr 5 – Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

 

02.07.2020

Budowa/rozbudowa altany 

Użytkownik działki jest zobowiązany złożyć do Zarządu informację o zamiarze budowy lub rozbudowy altany. Pisemną informację należy przekazać  w 2 egz.. Zarząd potwierdza na jednym egzemplarzu przyjęcie zgłoszenia i jeśli w ciągu miesiąca nie zgłosi sprzeciwu, można przystapić do realizacji zadania. Poniżej wzór Informacji.

Informacja – budowa altany

Wzór edytowalny:

Budowa, rozbudowa altany -informacja

27.06.2020

Wycinka drzew i krzewów 

Poniżej formularz wniosku o wycinkę drzew/ krzewów oraz Plan działek stanowiący załącznik do wniosku. Na Planie należy zaznaczyć położenie działki.

Wniosek wraz z załącznikiem składamy do Urzędu Gminy Dobrcz, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd ROD.

Formularz wniosku o wycinkę drzew lub krzewów 2014

Plan działek – do wniosku -2