www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

10.12.2019

Nowe stawki podwyższonej opłaty ogrodowej i za dyżury ochronne 

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd ROD „Borówka” na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwały o nowych stawkach podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców (tzw. opłaty inwestycyjnej) oraz za nie odbyty dyżur ochronny.

Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

  • podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców 3 000,00 zł
  • ekwiwalent za nie odbyty dyżur ochronny 165,00 zł w dzień powszechny i 195,00 zł     w święta. 
  • do 31 grudnia 2019 r. obowiązują stawki dotychczasowe.                                                                     WYJAŚNIENIE:                                                                                                                                   Nowa stawka podwyższonej opłaty ogrodowej wynika z przeszacowania majątku trwałego (infrastruktura Ogrodu), ponieważ księgowa wartość majątku drastycznie przez 30 lat spadła i nie pozwala na odtworzenie istniejącej infrastruktury nawet w minimalnej części.                                                                                                                                Natomiast nowa stawka ekwiwalentu za nie odbyty dyżur wynika ze zmiany sposobu rekompensowania osobom, pełniącym dyżur zastępczo, poniesionego wysiłku i kosztów. Uwzględniając nowe stawki płacy minimalnej, według dotychczasowych zasad,  ekwiwalent wyniósłby 240 i 270 zł.                                                                             Zarząd ROD

18.11.2019

Zapytanie ofertowe – obsługa sieci energetycznej Ogrodu 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli poszukuje firmy (może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) do obsługi sieci energetycznej Ogrodu na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Zgłaszający winien posiadać stosowne uprawnienia oraz możliwość wystawiania faktur. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: wiceprezes Zarządu – Jerzy Czerwczak 602 611 244 lub członek Zarządu Zdzisław Rogacewicz 668 843 799.

Oferty zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodborowka@gmail.com lub do osób w/w telefonicznie do dnia 30 listopada 2019 r.

Zarząd

28.10.2019

Posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym 

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenia Zarządu ROD „Borówka” w miesiącach od listopada 2019 do marca 2020 r. odbywać się będą w Liceum Ogólnokształcącym Nr 7 w Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada 4, sala nr 25 w godzinach 16:00-18:00 w drugi poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem listopada 2019-trzeci poniedziałek miesiąca). Terminy posiedzeń: 18.11.2019, 9.12.2019, 13.01.2020, 10.02.2020, 9.03.2020.

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu osoby zainteresowane.

Zarząd

18.10.2019

Dyżury ochronne w ROD 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przypomina, iż od dnia 01.10.2019 r. obowiązuje zmieniony „Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020”.

Powyższy „Grafik…” jest na stronie internetowej Ogrodu od dnia 13.06.2019 r., wraz z informacją o zmianie grafiku spowodowaną Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r., jak również na dyżurce Ogrodu.

Jest nam przykro, iż informacja o zmianie Grafika nie dotarła do wszystkich działkowców.

W ostatnich dniach dokonano poprawek w Grafiku dyżurów – dotyczy to użytkowników działek nr 342-399 – szczegóły w zakładce Grafik dyżurów 2019-2020.

Za dokonane zmiany przepraszamy.

Zarząd ROD „Borówka”

 

27.08.2019

Wycinka krzewów i drzew na terenie Ogrodu 

W związku z licznymi wnioskami i pytaniami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów na terenie Ogrodu informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016, poz. 2134 ze,zm.) nie wymagane jest zezwolenie w przypadkach wymienionych poniżej:

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;

W wypadku krzewów i drzew innych niz wymienione powyżej należy zwrócić się do Wójta Gminy Dobrcz o zezwolenie na wycinkę, po uzyskaniu opinii Zarządu ROD „Borówka”. Poniżej formularz wniosku.

Formularz wniosku o wycinkę drzew lub krzewów 2014

Do wniosku należy dołączyć położenie wnioskowanego do wycinki drzewa/krzewu.

Można skorzystać z załączonego poniżej Planu Ogrodu. Na planie należy wpisać numer działki i zaznaczyć działkę, na której znajduje się drzewo/krzew.

Plan działek – do wniosku -2

26.07.2019

DZIEŃ DZIAŁKOWCA – 35-lecie ZAŁOŻENIA ROD „Borówka” 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zaprasza działkowiczki i działkowiczów naszego Ogrodu, wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na doroczny „Dzień Działkowca”. W tym roku jest szczególna okazja do świętowania, gdyż właśnie mija 35 rocznica powstania naszego Ogrodu. Będzie okazja do wspomnienia tej historii, a przede wszystkim ludzi, którym zawdzięczamy powstanie i rozwój ROD „Borówka”. Poniżej program uroczystości.

Dzień Działkowca 2019

 

29.06.2019

Informacja finansowa za 2018 rok 

Zgodnie z ustawą o ROD (art. 33 ust. 2-4) oraz uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom” Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przedstawia „Informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „Borówka” w Nekli za 2018 r. – poniżej treść.

Informacja-finansowa-za-2018-r.

13.06.2019

Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020 

W wyniku uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r. zaszła konieczność zmiany dyżurów ochronnych od dnia 1 października 2019 r.. Dotychczasowy Grafik na rok 2019 jest zatem aktualny tylko do 30 września 2019 r., a od 1.10.2019 r. obowiązuje Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020 przedstawiony poniżej.

W ostatnich dniach zauważono błędy w Grafiku dyżurów 2019-2020 (podwójna ilość dyżurnych w dniach od 21.11.2019 do 21.12.2019).

W związku z powyższym dokonano poprawek i dublerów przeniesiono na grudzień 2020 r.

Dotyczy to użytkowników działek nr 342- 399. Wszyscy użytkownicy, których to dotyczy, zostaną poinformowani przez kol. Tomasza Frejliszka o dokonanych zmianach.

Za powstałe niedogodności Zarząd ROD „Borówka” serdecznie przeprasza użytkowników działek.

Poniżej poprawiony Grafik dyżurów 2019-2020

Grafik dyżurów ROD 2019-20

 

29.04.2019

Uwaga o segregacji odpadów ! 

Instrukcja segregacji odpadów

Z związku z nagminnym nie przestrzeganiem zasad segregacji odpadów. Zarząd ROD „Borówka” informuje, że jeśli sytuacja będzie dalej się powtarzać, to firma odbierająca odpady naliczy nam nową wyższą stawkę za kontenery. A to spowoduje znaczny wzrost opłaty za wywóz śmieci.

Przypominamy że w dniach od 06 maja do 20 maja można składować meble i sprzęt AGD i RTV pod wiatą na parkingu.