www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

01.04.2020

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek 

Zarząd ROD publikuje i prosi o przestrzeganie zaleceń wyrażonych w Apelu Krajowego Zarządu PZD wyjaśniającego zasady korzystania z działek w stanie epidemii i apelującego o zachowanie ustalonych przez władze zasad.

Apel KZ PZD

19.03.2020

KORONAWIRUS – DYŻURY I WJAZD NA TEREN OGRODU 

Szanowni Działkowicze!

W związku z sytuacją epidemiczną zawieszamy pełnienie dyżurów ochronnych od godz. 19:00 dnia 19 marca 2020 r. do odwołania.

Bramy nr 2 i nr 3 można otworzyć kluczem do furtek i w razie konieczności dowiezienia materiałów można przez nie dojechać do wszystkich działek. Prosimy nie nadużywać możliwości wjazdu i zasuwać bramy przy wjeździe i wyjeździe.

Powyższe jest spowodowane obawami osób pełniących dyżur o zarażenie się koronawirusem  od osób pobierających klucze. Zarząd nie ma możliwości zapobieżenia takim sytuacjom.

Zarząd ROD

15.03.2020

Włączenie wody w sieci na okres letni 

Zarząd ROD informuje, iż włączenie wody do sieci Ogrodu nastąpi dnia 4 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.

Prosimy o sprawdzenie wodomierzy i zakręcenie zaworów przed terminem włączenia, a w dniu włączenia zgłaszanie natychmiast awarii sieci. Działkowicze, którzy zdemontowali liczniki na okres zimy winni zgłosić potrzebę plombowania liczników wody. Ze względu na zawieszenie dyżurów ochronnych awarie i potrzeby plombowania zgłaszać telefonicznie kol. Jerzemu Czerwczakowi tel: 602 611 244.

Wszyscy działkowcy mający niesprawne liczniki wody lub nie posiadający liczników opłacają wodę ryczałtowo – 250,00 zł.

11.03.2020

Walne zebranie sprawozdawcze ROD 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli uprzejmie informuje, iż planowane na 28 marca 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego Ogrodu zostaje przesunięte na teren późniejszy.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19 Krajowy Zarząd PZD zwrócił się do zarządów ROD o przesunięcie terminów walnych zebrań na późniejszy termin. Jednocześnie upoważnił okręgowe zarządy ROD do przesunięcia terminów walnych zebrań do 31 lipca 2020 r. (według Statutu PZD winny odbyć się do 15 maja).

Powodem powyższych decyzji są zalecenia władz publicznych do unikania organizacji zgromadzeń publicznych ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, przy uwzględnieniu faktu, iż znaczna część naszych członków jest w wieku szczególnie objętym zagrożeniem i jego skutkami.

Termin walnego zebrania sprawozdawczego zostanie ustalony później, po ustąpieniu zagrożeń. Najbliższy możliwy termin to 23 maja 2020 r.. Opłaty działkowe za 2020 r. można wpłacać zaliczkowo w wysokości jak za rok 2019.

Informujemy, iż włączenie wody do sieci ogrodowej na okres letni nastąpi dnia 4 kwietnia o godz. 12:00.

Życzymy dużo zdrowia.

 

24.02.2020

Nowy Grafik pełnienia dyżurów ochronnych od 31.12.2020 do 02.04.2022 

Zarząd ROD informuje, iż opracowano Grafik dyżurów ochronnych obowiązujący od 31 grudnia 2020 r. do 2 kwietnia 2022 r. (włącznie).

Poniżej Grafik

Grafik dyżurów 2020-2022 — internet

04.02.2020

Nowe stawki opłat za energię elektryczną 

Zarząd ROD uprzejmie informuje, iż od 01.02.2020 r. wzrasta cena energii elektrycznej dostarczanej przez Zakład Energetyczny. Według informacji przekazanej przez Zakład Energetyczny cena rośnie o 20%. W związku z powyższym w dniu 01.02.2020 r. dokonano odczytu liczników energii elektrycznej działkowiczów. Na tej podstawie wyliczone zostanie obciążenie użytkowników działek po cenie obowiązującej dotychczas tj. 0,51 zł za 1 kWh. Zużycie energii elektrycznej od 01.02.2020 r. liczone będzie po cenie ustalonej przez walne zebranie sprawozdawcze planowane na 28.03.2020 r.. Przewidujemy cenę 0,60 zł za 1 kWh.

10.12.2019

Nowe stawki podwyższonej opłaty ogrodowej i za dyżury ochronne 

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd ROD „Borówka” na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwały o nowych stawkach podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców (tzw. opłaty inwestycyjnej) oraz za nie odbyty dyżur ochronny.

Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

  • podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców 3 000,00 zł
  • ekwiwalent za nie odbyty dyżur ochronny 165,00 zł w dzień powszechny i 195,00 zł     w święta. 
  • do 31 grudnia 2019 r. obowiązują stawki dotychczasowe.                                                                     WYJAŚNIENIE:                                                                                                                                   Nowa stawka podwyższonej opłaty ogrodowej wynika z przeszacowania majątku trwałego (infrastruktura Ogrodu), ponieważ księgowa wartość majątku drastycznie przez 30 lat spadła i nie pozwala na odtworzenie istniejącej infrastruktury nawet w minimalnej części.                                                                                                                                Natomiast nowa stawka ekwiwalentu za nie odbyty dyżur wynika ze zmiany sposobu rekompensowania osobom, pełniącym dyżur zastępczo, poniesionego wysiłku i kosztów. Uwzględniając nowe stawki płacy minimalnej, według dotychczasowych zasad,  ekwiwalent wyniósłby 240 i 270 zł.                                                                             Zarząd ROD

18.11.2019

Zapytanie ofertowe – obsługa sieci energetycznej Ogrodu 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli poszukuje firmy (może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) do obsługi sieci energetycznej Ogrodu na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Zgłaszający winien posiadać stosowne uprawnienia oraz możliwość wystawiania faktur. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: wiceprezes Zarządu – Jerzy Czerwczak 602 611 244 lub członek Zarządu Zdzisław Rogacewicz 668 843 799.

Oferty zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodborowka@gmail.com lub do osób w/w telefonicznie do dnia 30 listopada 2019 r.

Zarząd

28.10.2019

Posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym 

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenia Zarządu ROD „Borówka” w miesiącach od listopada 2019 do marca 2020 r. odbywać się będą w Liceum Ogólnokształcącym Nr 7 w Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada 4, sala nr 25 w godzinach 16:00-18:00 w drugi poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem listopada 2019-trzeci poniedziałek miesiąca). Terminy posiedzeń: 18.11.2019, 9.12.2019, 13.01.2020, 10.02.2020, 9.03.2020.

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu osoby zainteresowane.

Zarząd

18.10.2019

Dyżury ochronne w ROD 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przypomina, iż od dnia 01.10.2019 r. obowiązuje zmieniony „Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020”.

Powyższy „Grafik…” jest na stronie internetowej Ogrodu od dnia 13.06.2019 r., wraz z informacją o zmianie grafiku spowodowaną Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r., jak również na dyżurce Ogrodu.

Jest nam przykro, iż informacja o zmianie Grafika nie dotarła do wszystkich działkowców.

W ostatnich dniach dokonano poprawek w Grafiku dyżurów – dotyczy to użytkowników działek nr 342-399 – szczegóły w zakładce Grafik dyżurów 2019-2020.

Za dokonane zmiany przepraszamy.

Zarząd ROD „Borówka”

Dodano nowy Grafik dyżurów ochronnych obowiązujący od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku- poniżej:

Grafik dyżurów 2020-2021 -internet