www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

30.09.2019

Skarbnik Zarządu ROD potrzebny od zaraz 

Zarząd ROD „Borówka” poszukuje osoby chętnej do objęcia funkcji Skarbnika Zarządu ROD.

Osoba aspirująca do tej funkcji winna spełniać następujące warunki:

  • być członkiem PZD i użytkownikiem działki w ROD „Borówka”
  • posługiwać się pocztą elektroniczną i bankowością internetową
  • znać obsługę programu Word i Excel                                                                                                                                                                                    Chętnych prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście do Prezesa ROD – dane kontaktowe w zakładce O Ogrodzie/ Organy ROD.                                                                      

27.08.2019

Wycinka krzewów i drzew na terenie Ogrodu 

W związku z licznymi wnioskami i pytaniami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów na terenie Ogrodu informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016, poz. 2134 ze,zm.) nie wymagane jest zezwolenie w przypadkach wymienionych poniżej:

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;

W wypadku krzewów i drzew innych niz wymienione powyżej należy zwrócić się do Wójta Gminy Dobrcz o zezwolenie na wycinkę, po uzyskaniu opinii Zarządu ROD „Borówka”. Poniżej formularz wniosku.

Formularz wniosku o wycinkę drzew lub krzewów 2014

26.08.2019

WYŁĄCZENIA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 


Zarząd ROD „Borówka” informuje, iż w dniu 27.08.2019 r., w godzinach 7:45-18:30,  w związku z pracami remontowymi na stacjach trafo, wystąpią wyłączenia energii elektrycznej w sieci Ogrodu. Ponadto od dnia 16.08.2019 r., w związku z wymiana liczników elektrycznych, mogą wystąpić chwilowe wyłączenia energii elektrycznej w części objętej wymiana liczników. Za utrudnienia przepraszamy.  

26.07.2019

DZIEŃ DZIAŁKOWCA – 35-lecie ZAŁOŻENIA ROD „Borówka” 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zaprasza działkowiczki i działkowiczów naszego Ogrodu, wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na doroczny „Dzień Działkowca”. W tym roku jest szczególna okazja do świętowania, gdyż właśnie mija 35 rocznica powstania naszego Ogrodu. Będzie okazja do wspomnienia tej historii, a przede wszystkim ludzi, którym zawdzięczamy powstanie i rozwój ROD „Borówka”. Poniżej program uroczystości.

Dzień Działkowca 2019

 

15.07.2019

Oferta wymiany liczników energii elektrycznej 

Zarząd ROD „Borówka” poszukuje wykonawcy do wymiany 67 liczników energii elektrycznej w skrzynkach rozdzielczych. Termin realizacji; sierpień-wrzesień  2019 r. Oferty można składać na adres rodborowka@gmail.com lub na adres biura ROD do dnia 25.07.2019 r. Bliższych informacji w sprawie realizacji w/w zadania udziela Zdzisław Rogacewicz tel. 668 843 799

29.06.2019

Informacja finansowa za 2018 rok 

Zgodnie z ustawą o ROD (art. 33 ust. 2-4) oraz uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom” Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przedstawia „Informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „Borówka” w Nekli za 2018 r. – poniżej treść.

Informacja-finansowa-za-2018-r.

13.06.2019

Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020 

W wyniku uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r. zaszła konieczność zmiany dyżurów ochronnych od dnia 1 października 2019 r.. Dotychczasowy Grafik na rok 2019 jest zatem aktualny tylko do 30 września 2019 r., a od 1.10.2019 r. obowiązuje Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020 przedstawiony poniżej.

GRAFIK dyzurow 2019 -2920

27.05.2019

OGŁOSZENIE 

Zarząd ROD „Borówka” poszukuje wykonawcy dla wygrodzenia 6 szt rozdzielni elektrycznych i skrzynek licznikowych na terenie ogrodu przy działkach nr 8, 11, 13, 56, 58, 126. Termin realizacji; czerwiec 2019r.
Oferty można składać na adres rodborowka@gmail.com do dnia 07.06.2019r. Bliższych informacji dla realizacji w/w zadania udziela Zdzisław Rogacewicz tel. 668 843 799

29.04.2019

Uwaga o segregacji odpadów ! 

Instrukcja segregacji odpadów

Z związku z nagminnym nie przestrzeganiem zasad segregacji odpadów. Zarząd ROD „Borówka” informuje, że jeśli sytuacja będzie dalej się powtarzać, to firma odbierająca odpady naliczy nam nową wyższą stawkę za kontenery. A to spowoduje znaczny wzrost opłaty za wywóz śmieci.

Przypominamy że w dniach od 06 maja do 20 maja można składować meble i sprzęt AGD i RTV pod wiatą na parkingu.