www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

23.01.2024

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2023 i 2024 roku

Zarząd ROD przyjął ostateczne ceny energii elektrycznej w 2023 r., zasady rozliczeń oraz założenia na 2024 r. w tym zakresie. Ceny energii elektrycznej są ustalane na podstawie faktur dostawcy energii elektrycznej (ENEA S.A.). Dla ROD przyjęto okres rozliczeniowy – dwa miesiące (faktury wpływają na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Wskutek wprowadzonych przez rząd osłon cen energii elektrycznej w 2023 r. przez długi czas korzystaliśmy z cen z 2022 r. powiększonych o VAT 23%. W wyniku tego mechanizmu w każdym okresie rozliczeniowym była inna cena energii od 0,71 zł do 1,09 zł.. Zarząd był zmuszony dokonywać okresowych odczytów energii elektrycznej, które były publikowane na stronie internetowej Ogrodu i na tablicach ogłoszeń.

W wyniku tak skomplikowanego mechanizmu i braku zainteresowania użytkowników działek zadłużenie  działkowców wynosi ponad 50 tys. złotych i zagraża ciągłości finansowania bieżącej działalności.

Wzywamy użytkowników działek do uregulowania zaległych opłat. Ostateczny termin upływa 29 lutego 2024 r.. Po tym terminie działki z zaległościami zostaną odłączone od energii elektrycznej.

Dla ułatwienia publikujemy plik w EXEL-u,  na podstawie którego można dokonać wyliczeń należności oraz odczyty liczników z 30 grudnia 2023 r. oraz Uchwałę Zarządu ROD w sprawie opłat za energię elektryczną w 2023 i 2024 r.. UWAGA: w podanym pliku są ujęte przykładowe odczyty i nie dotyczą konkretnych działek (nr 1, 2 i 3)

Uchwała nr 5.I.2024 – opłaty za energię el. w 2023 i 2024 r.

Rozliczenie-energii-elektrycznej-2023 poprawione

Odczytów liczników en. el. – sektor 1

Odczytów liczników en. el. – sektor 2

Odczytów liczników en. el. – sektor 3