www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

11.11.2023

Rozliczenie energii elektrycznej w 2023 r.

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z przewidywaniami, cena energii elektrycznej za miesiące wrzesień październik znacznie wzrosła. Wynika to z przekroczenia zużycia limitu 250 kWh na 1  działkę przez Ogród, a zatem została zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej stawka 693 zł netto za 1 kWh – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku . Do tej stawki należy doliczyć VAT 23%, koszty przesyłu, koszty stałe inne oraz podatek akcyzowy. W sumie, jak wynika z faktury z dnia 2 listopada 2023 r. (za energię zużytą we wrześniu i październiku) koszt 1 kWh wynosi 1,02  zł. W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę o rozliczeniu energii elektrycznej w 2023 r. i dokonał w dniu 10 listopada odczytu liczników energii elektrycznej użytkowników działek. 

Wyjaśniamy, zgodnie z podjętą uchwałą:

  1. za energię elektryczną zużytą do dnia 7 stycznia 2023 r. opłata wynosi 0,60 zł za 1 kWh
  2. za energię elektryczną zużytą w 2023 r. do ilości 250 kWh – 0,71 zł za 1 kWh
  3. za energię elektryczną zużytą w 2023 r. powyżej 250 kWh:  – do odczytu z dnia 23 września 2023 r. – 0,74 zł za 1  kWh; za energię elektryczną zużytą w 2023 r. od dnia 23.09.2023 do dnia 10.11.2023 1,02 zł za 1 kWh; za energię elektryczną zużytą w 2023 r. od odczytu z dnia 10.11.2023 do dnia 31.12.2023 r. – stawka zostanie ustalona po otrzymaniu faktury za miesiące listopad-grudzień od ENEI.
  4. Opłaty za energię elektryczną,  do stanu licznika z dnia 10 listopada 2023 r., należy opłacić ostatecznie do dnia 31.12. 2023 r. – po tym terminie, w wypadku braku opłat,  działka zostanie odłączona od energii elektrycznej.

Poniżej odczyty liczników z dnia 10 listopada 2023 r.. Działki zaznaczone kolorem żółtym podlegają sprawdzeniu i weryfikacji.

Odczyty liczników en. el. 10.11.2023

Zarząd ROD