www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

22.09.2023

Wjazd na teren ROD – wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami i zażaleniami dotyczącymi uprawnień do wjazdu poprzez system GSM (telefoniczne otwieranie bram) wyjaśniamy:

  1. Uprawnienia do wjazdu na teren ROD posiadają wyłącznie użytkownicy działek (patrz uchwała nr 65 z dnia 5 sierpnia 2023 r. Zarządu ROD) .
  2. Użytkownikami działek są osoby, które zawarły umowę dzierżawy działkowej z Zarządem ROD lub zawarli umowę przeniesienia praw do działki ze Zbywcą (poprzednim użytkownikiem działki) zatwierdzoną uchwałą Zarządu ROD (dopiero po zatwierdzeniu umowy nabiera ona mocy prawnej).
  3. Jeśli użytkownikami działek jest małżeństwo to oboje mają prawo wjazdu.
  4. W wypadku, gdy jeden z małżonków jest użytkownikiem działki prawo wjazdu przysługuje wyłącznie małżonce/małżonkowi, który jest prawnym użytkownikiem działki.
  5. W sytuacji powyższej współmałżonek, nie będący użytkownikiem działki, może wystąpić do Zarządu ROD o zawarcie umowy dzierżawy działkowej – wymagana jest zgoda współmałżonka będącego użytkownikiem działki (wzór wniosku jest na stronie internetowej Ogrodu) i po zawarciu umowy zostanie włączony w system otwierania bram.
  6. Zdarzające się przypadki pretensji, a nawet wyzwisk i gróźb, w  w wypadku nie wyrażenia zgody na wjazd współmałżonka nie będącego użytkownikiem działki, świadczą o nieznajomości prawa działkowego, nie mówiąc o braku kultury.
  7. Należy zadać sobie pytanie czego oczekujemy od Zarządu jeśli sami nie dbamy o uprawnienia współmałżonka i uważamy ją/jego za niegodną/niegodnym  do prawa współużytkowania działki.               Józef Mól prezes Zarządu