www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

25.08.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że odczytu liczników wody  na działkach dokona gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski

  w dniach 26 sierpnia – 24 września 2023 r.

Prosimy o udostępnienie działki i umożliwienie odczytu

W wypadku niemożliwości udostępnienia (wyjazd lub inne przypadki losowe) proszę dokonać odczytu samodzielnie i kartkę    z odczytem, numerem działki oraz czytelnym podpisem użytkownika złożyć w Zarządzie (skrzynka pocztowa przy parkingu)

Nie udostępnienie dostępu skutkować będzie opłatą ryczałtową 250,00 zł od działki

Zarząd