www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

18.02.2022

Zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej nowych działkowców

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Uchwałą Nr 34/VIII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki ustaliła wysokość tej opłaty na 300,00 zł. Podniesiona opłata (tzw. wpisowe dla nowych działkowców) obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.. Zatem osoby, które nabędą prawo do działki począwszy od 01.01.2022 r. wnoszą tę opłatę w wysokości 300,00 zł. W wypadku wniesienia już opłaty w wysokości 200,00 zł. tj. w wysokości obowiązującej do 31.12.2021 r. należy wpłatę uzupełnić o brakujące 100,00 zł.. Opłatę powyższą wnoszą wszyscy nowi działkowicze niezależnie od formy uzyskania prawa do działki (również bliscy dotychczasowych użytkowników działki).

Zarząd ROD