www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

23.09.2023

UWAGA! UWAGA! – KRADZIEŻE

Zarząd ROD informuje o przypadkach kradzieży na działkach w ostatnich dniach. Kradzieży dokonują przybysze z zewnątrz lub, być może, nasi sąsiedzi. Monitoring nie stwierdził przekroczenia rejonu bram w tym czasie, ale nie trzeba wielkiego trudu aby wejść na teren Ogrodu inną drogą. Kradziony jest przede wszystkim sprzęt elektryczny i elektroniczny (narzędzia). Prosimy o zgłaszania przypadków kradzieży członkom Zarządu lub gospodarzowi Ogrodu – do tej pory nikt z pokrzywdzonych nie zgłosił Zarządowi takiego faktu (znamy je tylko z przekazów sąsiedzkich).         W wypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić Policję i Zarząd ROD.

Ponadto prosimy o reagowanie na obecność osób nieznanych „kręcących” się w naszym rejonie.

Zarząd ROD

22.09.2023

Wjazd na teren ROD – wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami i zażaleniami dotyczącymi uprawnień do wjazdu poprzez system GSM (telefoniczne otwieranie bram) wyjaśniamy:

 1. Uprawnienia do wjazdu na teren ROD posiadają wyłącznie użytkownicy działek (patrz uchwała nr 65 z dnia 5 sierpnia 2023 r. Zarządu ROD) .
 2. Użytkownikami działek są osoby, które zawarły umowę dzierżawy działkowej z Zarządem ROD lub zawarli umowę przeniesienia praw do działki ze Zbywcą (poprzednim użytkownikiem działki) zatwierdzoną uchwałą Zarządu ROD (dopiero po zatwierdzeniu umowy nabiera ona mocy prawnej).
 3. Jeśli użytkownikami działek jest małżeństwo to oboje mają prawo wjazdu.
 4. W wypadku, gdy jeden z małżonków jest użytkownikiem działki prawo wjazdu przysługuje wyłącznie małżonce/małżonkowi, który jest prawnym użytkownikiem działki.
 5. W sytuacji powyższej współmałżonek, nie będący użytkownikiem działki, może wystąpić do Zarządu ROD o zawarcie umowy dzierżawy działkowej – wymagana jest zgoda współmałżonka będącego użytkownikiem działki (wzór wniosku jest na stronie internetowej Ogrodu) i po zawarciu umowy zostanie włączony w system otwierania bram.
 6. Zdarzające się przypadki pretensji, a nawet wyzwisk i gróźb, w  w wypadku nie wyrażenia zgody na wjazd współmałżonka nie będącego użytkownikiem działki, świadczą o nieznajomości prawa działkowego, nie mówiąc o braku kultury.
 7. Należy zadać sobie pytanie czego oczekujemy od Zarządu jeśli sami nie dbamy o uprawnienia współmałżonka i uważamy ją/jego za niegodną/niegodnym  do prawa współużytkowania działki.               Józef Mól prezes Zarządu

21.09.2023

Zbiórka elektrośmieci

Zarząd ROD ogłasza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych: lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna.

Sprzęt kompletny, niezdemontowany. Z wyłączeniem świetlówek, paneli fotowoltaicznych oraz tonerów.

Sprzęt odbierany będzie przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. bezpłatnie, a nawet płacąc 0,40 zł za kilogram zebranego sprzętu. W tym celu Zarząd ROD podpisał umowę z w/w firmą w ramach programu Eko PROFIT.

Prosimy o dostarczanie sprzętu do wiaty przy parkingu do 15 października 2023 r.

Informujemy, że Zarząd ROD planuje zamówienie kontenera do odbioru śmieci wielkogabarytowych w późniejszym terminie ( po zbiórce elektrośmieci).

Zarząd ROD

21.09.2023

Odczyty liczników energii elektrycznej

W dniu 23 września  dokonano odczytu liczników energii elektrycznej. Wyniki poniżej i  na tablicach ogłoszeń. Zarząd postanowił, że do zużycia 250 kWh na działkę opłata wynosi 0,71 zł za 1 kWh (zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.). Zużycie ponad 250 kWh na działkę na leży wyliczyć po 0,74 zł za 1 kWh – jest to cena 1 kWh wynikająca z ostatniej faktury za energię elektryczną. Ostateczna cena 1 kWh będzie możliwa do określenia na początku 2024 r. – po otrzymaniu faktury za listopad-grudzień. Ze względu na liczne i wysokie zaległości za zużycie energii elektrycznej prosimy o wpłaty, zgodnie z zasadami podanymi wyżej, do dnia 31 października 2023 r. – patrz uchwała Konferencji Delegatów ROD. Wątpliwości kierować do Skarbnika Zarządu ROD. Po tym terminie należy liczyć się z możliwością wyłączenia energii elektrycznej na działkach zalegających z opłatami.

Odczyty liczników en. el. 23.09.2023

Zarząd ROD

25.08.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że odczytu liczników wody  na działkach dokona gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski

  w dniach 26 sierpnia – 24 września 2023 r.

Prosimy o udostępnienie działki i umożliwienie odczytu

W wypadku niemożliwości udostępnienia (wyjazd lub inne przypadki losowe) proszę dokonać odczytu samodzielnie i kartkę    z odczytem, numerem działki oraz czytelnym podpisem użytkownika złożyć w Zarządzie (skrzynka pocztowa przy parkingu)

Nie udostępnienie dostępu skutkować będzie opłatą ryczałtową 250,00 zł od działki

Zarząd

25.08.2023

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2023

W dniu 12 sierpnia świętowaliśmy z okazji „Dnia Działkowca 2023”.

Uroczystość rozpoczął Wiceprezes Zarządu ROD kol. Ryszard Wasiucionek witając uczestników. Następnie wysłuchaliśmy (część również odśpiewała) Hymn naszego Związku.

Po wysłuchaniu Hymnu głos zabrał Prezes Zarządu ROD Józef Mól. Przedstawił cele Związku oraz czym jest Polski Związek Działkowców. Następnie omówił historię naszego Ogrodu oraz wspomniał osoby, które przyczyniły się do powstania ROD „Borówka”, zaznaczając, że szczegółową historię przedstawimy w roku 2024, t.j. roku 40-lecia naszego Ogrodu. Historia ta znajduje jest na kartach Kroniki, umieszczonej na stronie internetowej Ogrodu. Przedstawił stopień realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, w tym w ramach grantu UE. Apelował o utrzymanie porządku na terenie Ogrodu oraz serdeczność we wzajemnych kontaktach. Na koniec prosił o zastanowienie się nad wyborem nowego Zarządu podczas walnego zebrania planowanego na marzec 2024 r., ponieważ, jak to określił, większość członków Zarządu osiągnęła wiek emerytów kanonicznych.

Kol. Ryszard Wasiucionek odczytał uchwały Krajowego  Zarządu PZD o wyróżnieniach naszych członków Ogr Ogrodu:

Odznaką „Za Zasługi dla PZD” wyróżniony został kol. Piotr Chałasiński (Odznakę odebrał Honorowy Prezes ROD kol. Marek Krzyżanowski)

Złotą Odznaką „Zasłużony Działkowiec”

kol. Ewa Czerwczak i kol. Wanda Lenczewska

Uchwałą Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Srebrną Odznaką „Zasłużony Działkowiec

wyróżniono kol. Janinę  Frejnik  i kol. Lucynę Szarek

 

 

Zarząd ROD „Borówka” Uchwałą nr 66 z dnia 5 sierpnia 2023 r. wyróżnił:

Odznaką „Za Zasługi dla ROD

kol. Zdzisława Szczęśniaka

kol. Hieronima Bartkowiaka

kol. Ireną Podemską

Brązową Odznaką „Zasłużony Działkowiec”

kol. Aliną Sawicką

kol. Wandę Wawrzyszko

kol. Bogdana Czułkowskiego

kol. Krzysztofa Kalocińskiego

kol. Grażynę Chełminiak

Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Józef Mól w towarzystwie Sekretarza Zarządu kol. Macieja Brzeźniaka.

 

Po wyróżnieniach Przewodniczący Komisji Konkursowej „Piękna Działka 2023 ” kol. Zdzisław Rogacewicz odczytał Protokół wyników Konkursu i podziękował wszystkim jego uczestnikom za udział, gratulując wspaniałych rezultatów.

Dyplomem i nagrodą (bon na 250 zł) wyróżnieni zostali:

Państwo Danuta i Piotr Dreas

Państwo Janina i Krzysztof Pielaszkiewicz

Państwo Emilia i Witold Szyluk

Dyplomem uznania wyróżniono:

Państwo  Aleksandrę i Ryszarda Choraś             

Państwo Krystynę i Leona Maliszewskich          

Państwo Wandę i Karola Mikołajczak    

Pana Michała Dworzeckiego      

                                                                                             Państwo Agnieszkę i Jerzego Czopińskich     

Po wręczeniu wyróżnień kol. Ryszard Wasiucionek zakończył część oficjalną Uroczystości zapraszając na grochówkę i zabawę taneczną, a dzieci do zabaw na „dmuchawcach” oraz życząc miłego wypoczynku w Ogrodzie.

     

 

 

 

 

Dzieci radowały się zabawami 

 

 

 

 

 

Dorośli bawili się do późnej nocy.

 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK

tekst Józef Mól

zdjęcia Jurand Thiede

 

 

 

 

 

31.07.2023

Wjazd pojazdami na teren ROD – uprawnienia

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi, w tym uprawnień do wjazdu przez obydwu użytkowników działek swoimi pojazdami, w wypadku małżeństwa, informujemy, że sprawa ta została  rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5 sierpnia 2023 r.. Podjęto uchwałę nr 65/VIII/2023 w sprawie wjazdu pojazdami na teren ROD, wraz z załącznikiem – Regulaminem funkcjonowania bram wjazdowych ROD

Uchwała nr 65.VIII.2023 – wjazd do ROD

Regulamin – załącznik do uchwały nr 65

Umożliwienie wjazdu nastąpi na podstawie wniosku użytkownika działki.

Wniosek- wjazd na teren ROD

Podstawą prawną podjętej uchwały są obowiązujące przepisy, zawarte w Regulaminie ROD:  § 34 pkt 1: Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych); § 68  Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się pkt 6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;   § 69: dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. 

Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr 24 w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD, w której określiła zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD (patrz treść Uchwały)

Przypominamy ponadto, że do czasu epidemii koronawirusem  i funkcjonowania dyżurów ochronnych, wjazd na teren ROD odbywał się na podstawie przepustek wystawianych na działkę, a klucze wydawał dyżurny w czasie określonym przez walne zebranie ROD. Po montażu systemu automatyzacji bram rolę taką będzie spełniał ten system.

System został w pełni uruchomiony – na bramach wjazdowych są telefony, na które należy zadzwonić aby otworzyć bramę (po usłyszeniu zajętości numeru brama otworzy się po 2-3 sekundach i zamknie automatycznie po 30 sek.. Przy wyjeździe należy powtórzyć procedurę. 

W wypadku nie zadziałania bramy należy procedurę zastosować do innej bramy w sektorze (wszyscy użytkownicy sektora 1 – nr działek od 1 do 178 – mogą wjeżdżać bramą nr 3 lub nr 4, a sektorów 2 i 3 – działki 179 – 450  – bramami nr 1 lub nr 2. Uwagi kierować do administratora systemu.

Działkowcy mający urzędowo stwierdzoną niepełnosprawność ruchową winny powiadomić Zarząd ROD – będą im nadane uprawnienia do wjazdu bez ograniczeń czasowych.

Zarząd ROD

12.07.2023

Uchwała nr 24 Konferencji Delegatów – w sprawie utrzymania porządku w ROD

Działkowcy zwracają uwagę, że nie są upublicznione zasady utrzymania porządku na terenie ROD przyjęte na Konferencji Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 roku. Oczywiście uwaga jest słuszna, gdyż trudno przestrzegać zasad, których się nie zna – nasze niedopatrzenie – przepraszamy. Poniżej publikujemy treść Uchwały zwanej w skrócie uchwałą porządkową. Apelujemy o przestrzeganie zasad zawartych w uchwale dla wspólnego dobra (bezpieczeństwa i niezakłóconego wypoczynku).

Życzymy zdrowia, dobrej pogody i wyrozumiałych sąsiadów.

Uchwała porządkowa nr 24-2023 Konferencji Delegatów z 16 .04.2023 r.

Zarząd ROD

27.06.2023

Przetwarzanie danych w ROD

Ze względu na nieaktualność danych osobowych użytkowników działek, zwłaszcza aktualnych numerów telefonów oraz zgonu niektórych działkowców, istnieje potrzeba sprawdzenia i aktualizacji danych. Zwracamy szczególnie uwagę na sytuację, gdy pozostały użytkownik po zgonie współmałżonka nie uregulował  prawa użytkowania działki. W sytuacji gdy współmałżonek nie był użytkownikiem działki, pozostały współmałżonek winien wystąpić z wnioskiem do Zarządu ROD o przejęcie prawa do działki po zmarłym. Jeśli nie wystąpi z wnioskiem,  to po 6 miesiącach od zgonu współmałżonka działkę przejmuje Zarząd ROD.

Członkowie Zarządu uaktualniający dane użytkowników działek spotykają się z odmową podania danych i żądają podstawy prawnej takiego działania.

Wyjaśniamy, że dane zbierane i przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zasady określone w powyższym rozporządzeniu zawarte są Statucie PZD i uchwałach Krajowego Zarządu PZD z 2018 roku tego dotyczących.

W załączeniu szczegółowe podstawy prawne przetwarzania danych w ROR

Przetwarzanie danych osobowych w ROD

Zarząd

09.05.2023

Opłaty działkowe 2023

Informujemy, że Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 maja uchwaliła proponowaną przez Zarząd ROD wysokość opłat ogrodowych i opłat za media. Poniżej zbiorcze zestawienie opłat.

OPŁATY STATUTOWE do 31.05.2023

     1) Składka członkowska PZD                            6,00 zł/od działki

     2) Opłata ogrodowa                                             1,25 zł/m² pow. działki

     3) Opłata energetyczna                                       12,00 zł /rok od działki

     4) Opłata wodna                                                    15,00 zł/rok od działki

     5) Opłata za wywóz śmieci                               300,00 zł/rok

 1. INNE OPŁATY

    1) Za energię elektr. wg wskazań licznika      0,71 zł/kWh do zużycia 250kWh

    2) Za wodę wg wskazań wodomierza             0,60 zł/m3    do 31.10.2023

   3) Ryczałt za wodę (brak wodomierza)            250 zł/rok  do 31.05.2023

UWAGA

Wpłaty należności należy realizować w Banku Spółdzielczy w Bydgoszczy lub dokonując przelewu

 na konto bankowe  ROD „Borówka” w Nekli  Bank Spółdzielczy Bydgoszcz

 konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004

 podając w tytule przelewu rodzaj opłaty oraz numer działki.

Wpłaty należności, w wyjątkowych sytuacjach, można dokonać u kasjera  w biurze ogrodu w środy od 17:00 do 19:00  oraz soboty od 10:00 do 13:00,  a w dniach posiedzeń Zarządu od 12:00 do 13:00                

Terminarz posiedzeń Zarządu  pierwsza sobota każdego miesiąca od godz. 10.00      

w sali posiedzeń Biura Zarządu ROD

( w wypadku zmian – informacja na stronie internetowej ROD)

Zarząd