www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

25.02.2013

Opłaty w 2022 roku

W 2022 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Borówka” w Nekli obowiązują następujące opłaty uchwalone przez Konferencję Delegatów ROD w dniu 7 maja 2022 r.:

 1. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki)  – stawkę określa Rada Krajowa PZD
 2. Opłata ogrodowa w wysokości 1,00 zł za m² powierzchni działki w tym: 0,10 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD
 3. Opłata za wywóz nieczystości – 300 zł od działki.
 4. Opłata energetyczna w wysokości 12 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą Konferencji Delegatów)
 5. Opłata wodna w wysokości 15,00 zł od działki
 6. Opłaty za wodę – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,60 zł za m³, nie posiadający liczników – ryczałt w wysokości 250 zł (uchwała Konferencji Delegatów)
 7. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,60 zł za 1 kWh (uchwała Konferencji Delegatów).

Terminy opłat:
Składki wymienione w pozycjach 1-5 winny być zapłacone do dnia 30 czerwca 2022 r.
Opłata za energię elektryczną według  do  31 października 2022 r..
Opłata za wodę do 31 października (przy braku liczników do 30 czerwca 2022 r.).
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie  powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”)

Opłaty należy realizować przelewem lub  przekazem  na adres : ROD „Borówka” w Nekli- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004, wymieniając rodzaj opłaty oraz numer działki.
W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka członkowska- składka na rzecz Ogrodu – opłata energetyczna i wodna – opłata za wodę- opłata za energię elektryczną- pozostałe należności.

Wpłaty należności w szczególnych przypadkach można dokonywać bezpośrednio u kasjera  od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r. w biurze Ogrodu zgodnie z planem przyjmowania opłat wywieszonych na drzwiach biura.

Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:

 1. Wpisowe w wysokości 300 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD)
 2. Opłata inwestycyjna w wysokości 3000 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD – uchwała ROD nr 112/XII/2019  z dnia 9.12.2019 r.)

Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przejmowaniu działki)

Szczegóły co do wysokości opłat za poszczególne działki można uzyskać od skarbnika w biurze Ogrodu w terminach przyjmowania opłat.