www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

03.04.2023

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD 2023

Zarząd ROD informuje, że Uchwałą nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022 r. kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych została przedłużona o rok do czasu walnych zebrań/konferencji delegatów w 2024 r. (najpóźniej do 15 maja 202 r.). Powodem przedłużenia jest panujący stan zagrożenia epidemicznego, problemy niektórych ROD z odbyciem walnych zebrań oraz konieczność rozliczeń grantów, których termin upływa z końcem września, a zmiana zarządów w tym czasie bardzo by utrudniła proces rozliczenia grantów.

Z powyższego wynika, że w 2023 r. nie możemy przeprowadzić walnego zebrania ROD, jak planowaliśmy, bowiem kadencja delegatów również została przedłużona o 1 rok.

Zatem Zarząd ROD podjął uchwałę o zwołaniu Konferencji Delegatów w dniu 16 kwietnia 2023 r.. W Konferencji biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r., członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele wyższych organów PZD i zaproszeni goście. 

Aby umożliwić wszystkim członkom PZD naszego Ogrodu zapoznanie się z rozliczeniem za 2022 r. oraz planami na 2023 r. poniżej publikujemy te materiały. Prosimy wszystkich działkowiczów o ustosunkowanie się do tych materiałów i przekazanie delegatom swoich uwag i propozycji. Prosimy również o ewentualne wnioski i propozycje pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe ROD za 2022

Sprawozdanie KR za 2022 r.

Preliminarze ROD na 2023

Zarząd ROD