www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

08.02.2022

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Działkowicze!

Zarząd ROD informuje, iż istnieje obowiązek złożenia deklaracji źródeł  ciepła i spalania paliw do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepa uruchomionych przez 1 lipca 2021 r., a do uruchomionych po tym terminie w przeciągu 14 dni od ich uruchomienia.  Obowiązek ten wynika z ustawy  z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r..

Deklaracja winna być zgłoszona on-line poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/  – konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. W wypadku braku możliwości złożenia deklaracji on-line należy wypełnić formularz B deklaracji i złożyć w Urzędzie Gminy.

Obowiązującym dla nas jest formularz B  budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację składają Zarządy ROD za budynki i lokale na terenach ogólnych (biura Ogrodu, świetlice i inne) oraz użytkownicy działek za altany ogrodowe, w których są zainstalowane źródła ciepła i/lub spalania paliw (kominki, piecyki, termy, bojlery itp.).

UWAGA: proszę nie składać deklaracji do Zarządu Ogrodu, gdyż Zarząd nie jest pośrednikiem w tej procedurze.

Deklarację przez internet można złożyć na stronie https://zone.gunb.gov.pl/

lub formularz pobrać ze strony: https://www.gunb.pl/centralna-ewidencja-emisyjności- budynków-faq

Poniżej formularz B do pobrania i Komunikat Krajowego Zarządu PZD w tej sprawie.

Deklaracja- źródła ciepła Formularz B

Komunikat KZ PZD – ceeb

Zarząd ROD

Pytania i wątpliwości kierować pocztą elektroniczna lub tradycyjną na adres Zarządu