www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Sprawozdanie za 2022 r. i Preliminarz finansowy na 2023 r.

Przedstawiamy Państwu Rachunek Wyników za 2022 r. oraz Preliminarze Finansowe ROD „Borówka” na 2023 rok

Sprawozdanie finansowe ROD za 2021 r. obejmuje Rachunek Zysku i Strat (rozliczenie Funduszu Statutowego – podstawowy fundusz Ogrodu), Sprawozdanie Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) oraz Sprawozdanie Funduszu Oświatowego (środki na szkolenia, zakup literatury itp.)

Istotnym składnikiem finansów Ogrodu są rozliczenia poza bilansowe, które nie są objęte bilansem, rachunkiem wyników, na które nie sporządza się preliminarzy, a które często decydują o kondycji finansowej Ogrodu. Rozliczenia poza bilansowe obejmują rozliczenia za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości). Podstawową zasadą rozliczeń poza bilansowych jest równoważenie się przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach.

Sprawozdanie finansowe ROD za 2022

Na 2023 r. Ogród sporządza Preliminarz Finansowy obejmujący przychody i koszty działalności statutowej oraz Preliminarz Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) i Preliminarz Oświatowy (szkolenie i literatura fachowa)

Preliminarze ROD na 2023

Bliższych informacji udziela księgowa Ogrodu p. Elżbieta Marciniak

 

Ostatnia modyfikacja 21.09.2023 o 10:29