www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE -Informacje – Dokumenty

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE 25.07.2020 R.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. odbyło się walne zebranie komisaryczne ROD „Borówka” w Nekli. Zebranie zostało przeprowadzone w tej formie (zebranie komisaryczne) ze względu na stan epidemii, o czym informowaliśmy uprzednio. Zebranie otworzył prezes Zarządu witając przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Pana Haralda Matuszewskiego. Prezes wyjaśnił powody i podstawy prawne odbycia walnego zebrania w tej formie i zaproponował, aby zebranie prowadził kol. Tomasz Mlicki, co zostało przyjęte jednomyślnie. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu zebrania dokonano wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie Zarządu przedstawił kol. Józef Mól, sprawozdanie finansowe kol. Henryk Chełminiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kol. Lucyna Szarek. Po sprawozdaniach przedstawiciele Zarządu przedstawili  Plan pracy na 2020 r., preliminarze finansowe na 2020 r. oraz wnioski Zarządu w sprawach opłat działkowych, zmiany Planu zagospodarowania ROD oraz w sprawach porządkowych. W dyskusji działkowicze odnieśli się do przedstawionych problemów i złożyli wnioski dotyczące funkcjonowania Ogrodu. Największą dyskusję wzbudził problem pełnienia dyżurów ochronnych. Najdalej szły propozycje rezygnacji z pełnienia dyżurów ochronnych. Prezes Zarządu przedstawił założenia uchwały w sprawie pełnienia dyżurów ochronnych, wyjaśniając, iż w projekcie uchwały jest zawieszenie dyżurów na czas epidemii oraz rezygnacja z dyżurów w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.. Ostateczną decyzję w sprawie rezygnacji z pełnienia dyżurów ochronnych, zdaniem prezesa, powinno podjąć walne zebranie w pełnym składzie w 2021 r.. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie zaproponowane przez Zarząd ROD. Na poruszone inne tematy odpowiedzieli przedstawiciele Zarządu i księgowa ROD kol. Elżbieta Marciniak. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności zebrania, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił wnioski i kolejno je przegłosowano. Wnioski zostały przez walne zebranie przyjęte. Na zakończenie obrad prezes podziękował prowadzącemu zebranie,  członkom komisji i wszystkim uczestnikom zebrania za sprawne przeprowadzenie obrad i uwagi dotyczące funkcjonowania Ogrodu, życząc dużo zdrowia i radości z użytkowania działek w naszym Ogrodzie.

Poniżej stawki opłat ogrodowych i najważniejsze uchwały dotyczące funkcjonowania Ogrodu.

SKŁADKI I OPŁATY 2020

Uchwała Nr 22 -porządkowa

Uchwała Nr 20 – pełnienie dyżurów W2

Preliminarz Rachunku zysków i strat 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 17.11.2020 o 13:13