www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

21.09.2023

Odczyty liczników energii elektrycznej

W dniu 23 września  dokonano odczytu liczników energii elektrycznej. Wyniki poniżej i  na tablicach ogłoszeń. Zarząd postanowił, że do zużycia 250 kWh na działkę opłata wynosi 0,71 zł za 1 kWh (zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.). Zużycie ponad 250 kWh na działkę na leży wyliczyć po 0,74 zł za 1 kWh – jest to cena 1 kWh wynikająca z ostatniej faktury za energię elektryczną. Ostateczna cena 1 kWh będzie możliwa do określenia na początku 2024 r. – po otrzymaniu faktury za listopad-grudzień. Ze względu na liczne i wysokie zaległości za zużycie energii elektrycznej prosimy o wpłaty, zgodnie z zasadami podanymi wyżej, do dnia 31 października 2023 r. – patrz uchwała Konferencji Delegatów ROD. Wątpliwości kierować do Skarbnika Zarządu ROD. Po tym terminie należy liczyć się z możliwością wyłączenia energii elektrycznej na działkach zalegających z opłatami.

Odczyty liczników en. el. 23.09.2023

Zarząd ROD