www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

16.04.2023

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2023 roku

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie rozliczania zużycia energii elektrycznej w 2023 roku, w tym zgłaszanymi podczas Konferencji Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 r. informujemy:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej znowelizowana ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ustaliła limit 250 kWh na jedną działkę,  do której wielkości zużycia stosowane będzie obciążenie wg stawek z 2022 r.. Powyżej tego limitu oraz dla odbiorników na cele ogólne zostanie zastosowana stawka nie wyższa niż 693 zł (netto) za 1 MWh. Te stawki nie dotyczą kosztów przesyłu energii elektrycznej. Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 56/2023 z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie szczególnych zasad rozliczania w 2023 r. kosztów energii elektrycznej zużywanych na działkach , w niektórych ROD przyjął  Wytyczne w zakresie rozliczania w 2023 r. kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD. W myśl tych wytycznych zużycie energii elektrycznej przez działkowców będziemy rozliczać do wysokości zużycia 250 kWh po cenie wynikającej z faktur od dostawcy energii według stawek z 2022 r. tj do sumarycznej wysokości zużycia przez ROD 117 750 kWh (471dzx250 kWh) co nastąpi prawdopodobnie w połowie roku (roczne zużycie ok. 230 000 kWh). Zużycie ponad limit 250 kWh będziemy rozliczać na podstawie cen 1 kWh z faktur wystawianych po zużyciu limitu dla ROD. Zgodnie z fakturą przesłaną przez dostawcę energii elektryczne za energię zużytą w styczniu i lutym bieżącego roku koszt jednej kWh wynosi 0,71 zł.. 

Z tego wynika, że każdy użytkownik działki podłączonej do energii elektrycznej do odczytu  za zużytą energię  dokonanego przez Zarząd ROD w dniu 07.01.2023 r. winien zapłacić za zużytą energię elektryczną po cenie z ubiegłego roku tj. 0,60 zł/ kWh.  Od odczytu z dnia 07.01.2023 r. do odczytu powiększonego o 250 kWh (limit na każdą działkę) należy zapłacić po cenie 0,71 zł/kWh, a powyżej tego zużycia według ceny maksymalnej tj. 0,693 zł (netto, nie licząc kosztów przesyłu). Cena ta będzie znana po otrzymaniu faktury o zakładu energetycznego po przekroczeniu przez Ogród limitu 117 750 kWh, czyli w drugiej połowie roku. Zatem każda działka będzie ostatecznie rozliczona na koniec roku.

Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 r. podjęła uchwałę nr 7/2023 w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłaty za zużycie energii elektrycznej w ROD w roku 2023. 

Poniżej Uchwała nr 56/2023 Krajowego Zarządu PZD oraz uchwała nr 7/2023 Konferencji Delegatów ROD oraz stany liczników energii elektrycznej z dnia 07.01.2023 r.

uchwała 56.2023_w rozliczania w ROD energii elektrycznej (002)

Uchwała Nr 7 – za zużycie energii el.

Odczyty liczników en. el. 07.01.2023 na www