www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

20.01.2023

Przedłużenie kadencji organów PZD

Z przykrością informujemy, że Uchwałą Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022 r. przedłużono kadencję organów PZD.

„Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD 

  1. konferencji delegatów
  2. zarządów
  3. komisji rewizyjnych                                                                                                                                                                – – która upływa w 2023 roku, ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia w rodzinnym ogrodzie działkowym walnego zebrania (konferencji delegatów) sprawozdawczo-wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024 roku”.                                                                                                                                                            W związku z powyższym w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Borówka” w Nekli w 2023 roku zostanie przeprowadzona Konferencja Delegatów ROD. W Konferencji biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r..                                                                                                                                                                    Termin i miejsce Konferencji zostaną uchwalone w dniu 4 lutego 2023 r. na posiedzeniu Zarządu ROD.         Powody przedłużenia kadencji zawarte są w uzasadnieniu do Uchwały KR PZD z dnia 14 grudnia 2022 r.        Uchwała 1-XVII-2022