www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.01.2023

Ceny energii elektrycznej w 2023 r. dla ROD

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. Sejm RP ustanowił na 2023 r. limit zużycia energii elektrycznej dla ROD w wysokości 2000 kWh , do którego to limitu będą stosowane ceny energii elektrycznej z 2022 r.. Nasz Ogród zużywa rocznie ok. 220 000 kWh rocznie zatem prawie całe zużycie energii byłoby rozliczane po wyższych cenach. Po wniosku Krajowego Zarządu PZD Senat RP wprowadził poprawkę do „Ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku….”.  Zaproponowano zwiększenie limitu cen z 2022 r.  z 2000 kWh na Ogród do 250 kWh na jedną działkę. Propozycja ta uzyskała aprobatę Senatu, a następnie przyjęta przez Sejm RP. Zatem nasz Ogród będzie rozliczany za energię elektryczną według cen z 2022 r. do limitu 117 750 kWh. Zużycie ponad ten limit będzie rozliczane po cenie maksymalnej określonej w „Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej….” tj. nie więcej niż 693,00 zł (netto)  za 1  MWh. 

Z powyższego wynika, że do limitu 117 750 kWh będziemy płacić za zużycie energii elektrycznej po cenie 2022 r. powiększonej o VAT (w 2022 r. VAT nie był doliczany), a powyżej tego limitu co najmniej 852 zł za 1MWh. Przypominamy, iż do tej pory płaciliśmy 0,60 zł za 1 kWH. 

Spowodowało to konieczność odczytu liczników energii elektrycznej na początku 2023 r.. Odczytu dokonano w dniu 7 stycznia 2023 r. i do tego stanu licznika działkowicze opłacają zużycie energii elektrycznej w dotychczasowej wysokości – 0,60 zł za 1 1 kWh. Wysokość opłat od odczytu z dnia 7 stycznia 2023 r. zostanie ustalona po otrzymaniu faktury od dostawcy energii elektrycznej. Po wyczerpaniu podanego wyżej limitu zużycia dla ROD dokonamy ponownego odczytu liczników i Zarząd uchwali nowe ceny energii elektrycznej.

Stany liczników na 07.01.2022 r.

Odczyty liczników en. el. 07.01.2023 W 5

Apelujemy o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, w tym o wyłączanie z sieci odbiorników będących w stanie czuwania (telewizory, zasilacze, ładowarki itp.).

Zarząd ROD