www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

03.11.2022

POWIERZENIE GRANTU UE

Informujemy, że Zarząd ROD „Borówka” podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w tym w szczególności:

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.                                                           Na realizację zadań Ogród otrzymał  grant w łącznej wysokości 75 300, 00 zł.                                         W ramach  grantu przewidujemy:
 • nasadzenie drzew miododajnych (50 szt.) krzewów (100 szt.)
 • zakup i montaż karmników i budek lęgowych dla ptaków
 • zakup rozdrabniacza do gałęzi
 • sporządzenie Planu Zagospodarowania ROD na bazie geodezyjnej
 • wymianę kloszy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (LED)
 • montaż monitoringu bram wjazdowych.                                                                                                                      Zadania, zgodnie z umową muszą być zrealizowane do dnia 31 maja 2023 r.                                                         Prosimy działkowców o włączenie się w realizację zadań.                                                                                           Zarząd ROD