www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

02.05.2022

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zarząd ROD informuje, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD, RTV)  od działkowców odbywać się  będzie w dniach 9 – 22 maja 2022 r.             – składowanie pod wiatą (wykluczone wcześniejsze składowanie)

Nie można składować odpadów poremontowych (gruz, deski, ceramikę,  płyty meblowe) – należy je wywieść na PSZOK na własny koszt.

Prosimy o nie wyrzucanie tych odpadów na terenie parkingu oraz na innych miejscach ogólnego przeznaczenia, w tym miejscu składowania odpadów komunalnych.

Pozostałe odpady (szkło okienne, żarówki neonowe, rtęciowe, świetlówki, baterie, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian budowlany) należy wywozić na PSZOK w Bydgoszczy.

         ZARZĄD ROD