www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

02.09.2021

Spis liczników prądu i wody -sierpień 2021

Zarząd ROD dokonał w sierpniu spisu stanu liczników energii elektrycznej i wody. Ze względu na brak dostępu do znacznej części liczników wody użytkownicy działek, na których nie dokonano odczytu,  są zobowiązani do podania stanu liczników wody skarbnikowi Zarządu osobiście lub poprzez pocztę – podpisane stany liczników (czytelnie) z podaniem numeru działki należy wrzucić do naszej skrzynki pocztowej przy parkingu. Stany liczników należy podać do 15 września 2021 r.. Brak stanu licznika spowoduje naliczenie opłaty jak za ryczałt – 250,00 zł.. Wpłaty za prąd i wodę należy dokonać do 30 października 2021 r.

Uwaga: czerwonym kolorek zaznaczono stany liczników wymagające weryfikacji.

Zarząd ROD

Spis liczników sierpień 2021 – sektor 1

Spis liczników sierpień 2021 – sektor 2 i 3