www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

07.04.2021

Posiedzenia Zarządu i opłaty za 2021 rok.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zarząd ROD informuje, iż posiedzenia Zarządu ROD w okresie letnim będą się odbywać w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10:00 w biurze Ogrodu (w kwietniu i maju wyjątkowo w 2-gą sobotę ze względu na Święta). Działkowiczów i kandydatów na działkowiczów, którzy mają sprawy do załatwienia,  prosimy o przybycie na posiedzenie po uprzedzeniu telefonicznym i indywidualnie ze względu na konieczność przestrzegania obostrzeń okresu epidemii.

OPŁATY:

Ze względu na późny termin walnego zebrania, wynikający ze stanu epidemii, prosimy o dokonywanie opłat ogrodowych za 2021 r. zaliczkowo. Nie przewidujemy zmian w opłatach w stosunku do 2020 r.     z wyjątkiem opłaty za śmieci, które musimy podnieść do 250 zł od działki ze względu na znaczny wzrost kosztów w 2020 roku. Opłaty można wpłacać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Ogrodu (numer konta na stronie głównej www). Prosimy o podawanie numeru działki, której opłata dotyczy. W wyjątkowych wypadkach kasjer będzie przyjmował opłaty od maja w soboty od 11:00 – 13:00, a w dni posiedzeń Zarządu od 12:00 do 13:00  oraz w środy od 17:00 do 19:00.

Zarząd ROD