www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

15.03.2020

Włączenie wody w sieci na okres letni

Zarząd ROD informuje, iż włączenie wody do sieci Ogrodu nastąpi dnia 4 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.

Prosimy o sprawdzenie wodomierzy i zakręcenie zaworów przed terminem włączenia, a w dniu włączenia zgłaszanie natychmiast awarii sieci. Działkowicze, którzy zdemontowali liczniki na okres zimy winni zgłosić potrzebę plombowania liczników wody. Ze względu na zawieszenie dyżurów ochronnych awarie i potrzeby plombowania zgłaszać telefonicznie kol. Jerzemu Czerwczakowi tel: 602 611 244.

Wszyscy działkowcy mający niesprawne liczniki wody lub nie posiadający liczników opłacają wodę ryczałtowo – 250,00 zł.