www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

11.03.2020

Walne zebranie sprawozdawcze ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli uprzejmie informuje, iż planowane na 28 marca 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego Ogrodu zostaje przesunięte na teren późniejszy.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19 Krajowy Zarząd PZD zwrócił się do zarządów ROD o przesunięcie terminów walnych zebrań na późniejszy termin. Jednocześnie upoważnił okręgowe zarządy ROD do przesunięcia terminów walnych zebrań do 31 lipca 2020 r. (według Statutu PZD winny odbyć się do 15 maja).

Powodem powyższych decyzji są zalecenia władz publicznych do unikania organizacji zgromadzeń publicznych ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, przy uwzględnieniu faktu, iż znaczna część naszych członków jest w wieku szczególnie objętym zagrożeniem i jego skutkami.

Termin walnego zebrania sprawozdawczego zostanie ustalony później, po ustąpieniu zagrożeń. Najbliższy możliwy termin to 23 maja 2020 r.. Opłaty działkowe za 2020 r. można wpłacać zaliczkowo w wysokości jak za rok 2019.

Informujemy, iż włączenie wody do sieci ogrodowej na okres letni nastąpi dnia 4 kwietnia o godz. 12:00.

Życzymy dużo zdrowia.