www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

10.12.2019

Nowe stawki podwyższonej opłaty ogrodowej i za dyżury ochronne

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd ROD „Borówka” na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwały o nowych stawkach podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców (tzw. opłaty inwestycyjnej) oraz za nie odbyty dyżur ochronny.

Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

  • podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców 3 000,00 zł
  • ekwiwalent za nie odbyty dyżur ochronny 165,00 zł w dzień powszechny i 195,00 zł     w święta. 
  • do 31 grudnia 2019 r. obowiązują stawki dotychczasowe.                                                                     WYJAŚNIENIE:                                                                                                                                   Nowa stawka podwyższonej opłaty ogrodowej wynika z przeszacowania majątku trwałego (infrastruktura Ogrodu), ponieważ księgowa wartość majątku drastycznie przez 30 lat spadła i nie pozwala na odtworzenie istniejącej infrastruktury nawet w minimalnej części.                                                                                                                                Natomiast nowa stawka ekwiwalentu za nie odbyty dyżur wynika ze zmiany sposobu rekompensowania osobom, pełniącym dyżur zastępczo, poniesionego wysiłku i kosztów. Uwzględniając nowe stawki płacy minimalnej, według dotychczasowych zasad,  ekwiwalent wyniósłby 240 i 270 zł.                                                                             Zarząd ROD