www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

28.10.2017

KOMUNIKAT

Dla ograniczenia nadmiernej populacji kotów na terenie naszego ogrodu Zarząd podjął działania mające na celu powstrzymania ich dalszego rozmnażania. Koty w ekosystemie ogrodu mają do spełnienia pozytywną rolę i nie jest naszym zamiarem całkowita ich likwidacja. Chcemy rozwiązać ten problem w sposób rozsądny i humanitarny.

W dniu 25.10.2017r zostały zakupione 3 klatki żywołapki do odławiania żywych kotów. Schwytane koty będą sterylizowane lub przekazane osobom zainteresowanym ich pozyskaniem. W krótkim okresie od daty zakupu zostało złapane 7 kotów – 6 zostało oddane zainteresowanym, a 1 kotka została wysterylizowana.

Osoby chcące odłowić koty na swoich działkach mogą na krótki okres wypożyczyć w/w klatki na dyżurce ogrodu.

Liczymy na wsparcie naszych działań w tym zakresie przez działkowców oraz aktywne w nich uczestnictwo.