www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

21.03.2016

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Borówka” 19.03.2016 r.

W dniu 19 marca 2016 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Borówka” w Nekli.

W zebraniu uczestniczyło 126 członków PZD, zatem odbyło się w drugim terminie.  na przewodniczącego zebrania został wybranykol. Ryszard Wasiucionek. W zebraniu uczestniczył członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD kol. Roman Skrzeszewski. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes kol. Marek Krzyżanowski, sprawozdanie finansowe Skarbnik kol. Beata Wiese, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji Józef Mól. Po krótkiej dyskusji sprawozdania i zamierzenia na 2016 rok zostały zatwierdzone. Walne zebranie zaakceptowało wszystkie propozycje dotyczące prac remontowych i inwestycyjnych. Upoważniono Zarząd do wykonania dodatkowych ły przedsięwzięć, jeśli pozwolą na to środki finansowe. Szczegóły, w tym wysokość opłat, jak w uchwale ogólnej Zarządu.

Uchwała Ogólna Walnego Zebrania