www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

03.09.2013

Straty energii elektrycznej

Przeprowadzone przez Komisję Energetyczna badania zużycia energii elektrycznej wskazują na znaczną różnicę w zużyciu energii notowanej na licznikach głównych, a sumą wskazań odbiorców końcowych (działkowiczów i liczników części ogólnej Ogrodu). Wynika to m.in. z posiadania przez użytkowników działek dodatkowych (zbędnych) liczników energii elektrycznej w altanach, które zużywają niepotrzebnie prąd nie notowany przez podliczniki.

Z powyższych względów Zarząd ROD „Borówka” apeluje do wszystkich działkowiczów o demontaż liczników w altanach.

Apelujemy również o wyłączanie wszelkich „miniodbiorników” energii elektrycznej tj. odbiorników radiowych
i telewizyjnych podczas ich czuwania (świeci się czerwony wskaźnik), zasilaczy sieciowych, lampek sygnalizacyjnych
i lampek LED o małej mocy – wszystkie te odbiorniki zużywają prąd nie notowany przez podlicznik, lecz notowany przez licznik główny. Wszyscy ponosimy koszty naszej nieuwagi i niefrasobliwości.  Zarząd apeluje również o korzystanie z dużych odbiorników energii elektrycznej w godzinach poza szczytowych tj. od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00.

Zarząd prosi działkowiczów,  u których zlokalizowane są rozdzielnie elektryczne i szafki licznikowe, które nie mają dojścia
z zewnątrz,  o modyfikację ogrodzenia działki zapewniającą dostęp lub zgodę na przerobienie ogrodzenia przez pracownika ogrodu.