www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

 

 

Aktualności

03.10.2017

Zamknięcie wody na okres zimowy

Zarząd ROD „Borówka” informuje, iż w dniu 28 października 2017 r. nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej Ogrodu. Prosi się działkowiczów o demontaż liczników wody lub ich zabezpieczenie przed zamarznięciem. O zauważonych usterkach informować pracownika obsługującego hydrofornię lub kol. Jerzego Czerwczaka (telefony w zakładce O Ogrodzie/organy ROD)

06.09.2017

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017

Dorocznym zwyczajem świętowaliśmy  w „DZIEŃ DZIAŁKOWCA”. W tym roku uroczystość ta przypadła w dniu 19 sierpnia. O godz. 15:00 Prezes Zarządu ROD „Borówka” powitał przybyłych działkowców z rodzinami i przyjaciółmi. W krótkim wystąpieniu omówił dotychczas wykonane przedsięwzięcia oraz zamierzenia realizowane do końca bieżącego roku. Życzył wszystkim miłego świętowania i wypoczynku na działkach, gratulował wyróżnionym i […]

04.07.2017

Zamówienie ofertowe na wymianę bram wjazdowych i furtek w Ogrodzie

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli składa ofertę na wykonanie bram wjazdowych i furtek na terenie Ogrodu. Prace polegałyby na demontażu istniejących bram i furtek oraz wykonanie (z montażem) nowych bram przesuwnych oraz furtek. Szczegóły dotyczące oferty, proponujemy omówić z zainteresowanymi na spotkaniu w Ogrodzie, po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Osobą upoważnioną jest Prezes Zarządu Marek […]

29.06.2017

Grafik pełnienia dyżurów ochronnych na 2018 rok

Zarząd ROD „Borówka” prosi o podpisywanie faktu zapoznania się z „Grafikiem pełnienia dyżurów ochronnych” oraz ewentualne uzupełnienie danych kontaktowych (nr telefonów) ujętych w pełnej wersji „Grafiku…”  ( na stronie internetowej nie wymieniono danych osobowych i telefonów osób pełniących dyżury). Pełna wersja jest dostępna na dyżurce (w niej należy złożyć podpis o zapoznaniu się)     […]

10.05.2017

Badanie wody 2017

Zarząd ROD „Borówka” informuje działkowców, iż przeprowadzone przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy badania wody w naszym Ogrodzie potwierdziły zdatność do użycia wody w sieci wodociągowej Ogrodu. Poniżej treść pisma: Badanie wody 2017

06.05.2017

Zgłaszanie awarii w sieci energetycznej

W związku z wątpliwościami działkowców Zarząd ROD „Borówka” informuje, iż awarie sieci energetycznych należy zgłaszać bezpośrednio firmie K&K tel.: 604 974 186  

06.05.2017

Plombowanie liczników wody

W związku z rozpoczęciem użytkowania sieci wodociągowej oraz licznymi wątpliwościami Zarząd ROD „Borówka” informuje, iż działkowicze nie mający zaplombowanych liczników winni zgłosić ten fakt poprzez wpis do zeszytu na dyżurce Ogrodu. Po zgłoszeniu upoważniony pracownik dokona zaplombowania licznika. W wypadku braku plomby na liczniku i nie zgłoszenia tego faktu opłata za wodę będzie naliczana ryczałtowo […]

15.03.2017

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Borówka”

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Borówka”  w dniu 18 marca 2017 r. odbyło się w 2-gim terminie od godz 9:00 (w 1-szym terminie było brak kworum). Poniżej materiały przyjęte na walnym zebraniu.  _Bilans_31.12.2016 Rachunek zysków i strat 2016 Sprawozdanie finansowe FR 2016 Sprawozdanie finansowe FO 2016 Uchwała ogólna Preliminarze na 2017 FR Preliminarze na 2017 FO […]

10.03.2017

Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 r.

Zarząd ROD „Borówka” i Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdania z działalności za 2016 rok, które będą przedstawione na walnym zebraniu w dniu 18 marca 2017 r. Sprawozdanie zarządu ROD za 2016 Sprawozdanie KR ROD za 2016 r

20.01.2017

Grafik dyżurów ochronnych 2017

  GRAFIK PEŁNIENIA DYŻURÓW OCHRONNYCH w 2017_poprawiony(4)