www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Witamy serdecznie na stronie Naszego Ogrodu!

Mamy nadzieję, iż znajdziecie tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o pracach Zarządu Ogrodu i innych
jego organów, a także ułatwi ona (ta strona) kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej strony www
oraz życzymy miłych doznań.

 

Aktualności

22.05.2015

Przepisy porządkowe w ROD

  Zarząd ROD „Borówka” zwraca się do wszystkich użytkowników działek o przestrzeganie Regulaminu ROD, w tym zwłaszcza zapisu paragrafu 67, pkt 1, : Działkowiec zobowiązany jest… 3) utrzymywać w czystości drogi, aleja oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach; b) na całej ich szerokości, gdy do […]

21.05.2015

Opróżnianie zbiorników nieczystości płynnych (szamb)

Zarząd ROD informuje, iż do wywozu nieczystości płynnych (szamb) z terenu ROD „Borówka” upoważnione są dwie firmy, z którymi podpisano stosowne umowy. Są to: firma p. Justyny Smeja z Maksymilianowa tel.: 504 261 587; oraz firma p. Lukasza Wojciechowskiego z Żołędowa tel.: 506 301 442. Ceny wywozu nie ustalono -należy negocjować bezpośrednio z wykonawcą usługi.

13.05.2015

Spotkanie Prezesa ROD z Wójtem Gminy Dobrcz

W dniu 13 maja 2015 r. Prezes Zarządu ROD „Borówka” kol. Marek Krzyżanowski spotkał się z Wójtem Gminy Dobrcz p. Krzysztofem Szalą. Prezes naszego Ogrodu na spotkaniu poruszył następujące kwestie: 1. Brak dojazdu środkami komunikacji publicznej do Nekli – wsparcie starań o wydłużenie linii 94 MZK Bydgoszcz; 2. Ustawienie znaku ograniczenia prędkości w rejonie ROD […]

11.05.2015

Posiedzenie Zarządu ROD „Borówka” w dniu 9.05.2015 r.

Posiedzenie Zarządu Ogrodu w dniu 9 maja br poświęcone było głównie ustaleniem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury ogrodowej i zakresu odpowiedzialności. 1. Przyjęto propozycję komisji do wyboru firmy odpowiedzialnej za obsługę sieci energetycznej Ogrodu. Od 1.05.2015 roku  tę usługę wykonuje Firma Krzysztof Krawczyk i Krzysztof Wojtasik. Obowiązkiem firmy jest konserwacja sieci energetycznej ogólnej (do liczników […]

05.05.2015

Wywóz mebli i sprzętu AGD

Zarząd ROD „Borówka” przypomina, iż ostateczny termin składowania odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD) pod wiatą na parkingu ubiega 12 maja. Po tym terminie, zgodnie z uchwałą walnego zebrania, kategorycznie zabrania się wywożenia tego typu odpadów w rejon parkingu, a osoby łamiące zakaz zostaną obciążone kosztami ich usunięcia.

27.04.2015

Posiedzenie Zarządu ROD 25.04.2015 – zmiany w składzie Zarządu

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania ROD „Borówka” członkowie Zarządu nie mogą być zatrudnieni w żadnej formie przez Ogród. Chęć pracy odpłatnej zgłosili: kol. Henryk Chełminiak (na funkcję kasjera) oraz kol. Lech Filipp do pełnienia dyżurów. Ponieważ oferta kol. H. Chełminiak była najkorzystniejszą dla Ogrodu Zarząd postanowił powierzyć w/w obowiązki kasjera – co spowodowało rezygnację kol. […]

18.04.2015

Opłaty działkowe 2015

Zarząd ROD „Borówka” uprzejmie prosi o dokonywanie wszystkich opłat za użytkowanie działki przelewem lub przekazem na konto Ogrodu: ROD „Borówka” w Nekli- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004, wymieniając rodzaj opłaty oraz numer działki. W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka […]

31.03.2015

Zmiana terminu „Dnia Działkowca”

Z uwagi na trudności z zamówieniem orkiestry termin „Dnia Działkowca” zmuszeni jesteśmy przesunąć na 15 sierpnia 2015 r. Za zmianę przepraszamy.

30.03.2015

Połączenie autobusowe Bydgoszcz – Nekla

„Zarząd ROD „Borówka” w Nekli, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców, podjął starania mające na celu uruchomienie połączenia autobusowego Bydgoszcz – Nekla. Wnioski o bilety miesięczne na wymienioną trasę prosimy składać do wiceprezesa P. Ryszarda Wasiucionka tel. 605 293 764, który udziela szczegółowych informacji. „

30.03.2015

Uchwała Ogólna walnego zebrania ROD „Borówka” 2015

Uchwała ogólna na 2015 rok